Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Mycket av det som görs sker med 'magkänsla' som underlag – utan krav på mätbar avkastning"

Publicerad: 9 januari 2014, 09:45
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:52

DEBATT. Sverige behöver lägga ner betydligt mer resurser och tid på att forska och utveckla metoder för framgångsrik kommunikation, skriver Tore Thallaug, vd för Swedma.


Ämnen i artikeln:

Swedma

Under mars månad 2014 får Sverige sin första professor i reklam och pr. Jacob Östberg tillträder då sin professur vid Stockholms Universitet.

Visst har vi haft och har enstaka professorer inom generell marknadsföring med viss inriktning på reklamens påverkan, men just reklam och pr, eller varför inte sälj som eget begrepp, har lyst med sin frånvaro.

Det är egentligen inget annat än en skandal.

Försäljning, reklam och pr är en bärande del av näringslivet och ett smörjmedel för hela vårt land. Oavsett om det är den lokala pizzabutiken, ortens stora livsmedelshall, regionens tryckeri eller dagstidning, landets försäkringsbolag eller våra stora exportindustrier, så är de alla beroende av försäljning, reklam och pr.

Bara de svenska företag som producerar och distribuerar reklam och pr omsätter tillsammans närmare 70 miljarder, därtill kommer naturligtvis all övrig omsättning som direkta säljinsatser genererar ute i svenskt näringsliv.

Tiotusentals anställda arbetar med sälj, reklam och pr och miljontals anställda arbetar i de företag vars verksamhet fortlever för att de lyckas sälja sina varor och tjänster. Reklam och kommunikation är en avgörande faktor som gör det möjligt för företag att nå och informera sina kunder. Den ger betydande fördelar för konsumenter och företag vad gäller att värdera och jämföra erbjudanden, liksom att den skapar enorma resurser till samhället i stort.

Jag är naturligtvis glad att det nu blir ett ämne i den akademiska världen, men det är en liten faktor om vi ser till vilken magnitud sälj, reklam och pr har i vårt land och i vår omvärld. Vi skulle behöva lägga ner betydligt mer resurser och tid på att forska och utveckla metoder för framgångsrik kommunikation.

Redan för drygt 50 år sedan började företagens ekonomiavdelningar datoriseras. Sedan följde i rask takt administration, produktion, lager- och materialhantering och så vidare. I takt med ökad datorkraft blev allt rationellt, effektivt och processtyrt. Datatekniken gav oss bland annat möjlighet till snabba svar och underlag för kostnads- och intäktsanalyser. Allt som företaget företog sig var mätbart ned till sista öret. Effekten av varje åtgärd kunde analyseras och redovisas.

När varor och tjänster sedan ska börja generera intäkter, alltså marknadsföras och säljas, påbörjas dessvärre en process där inte särskilt mycket har hänt. Mycket av det som görs sker på lösa boliner med ”magkänsla” som underlag, utan krav på mätbar avkastning.

Enligt vad vi vet i dag är det bara vart tredje företag som bemödar sig att göra effektmätningar och färre än hälften av de svenska börsföretagen mäter effekten av sina reklaminsatser. Hur kommer det sig att så många företag mäter resultat på produkt- men inte på kundnivå, om de ens vet vilka kunder som är lönsamma? Det mesta av reklamen är fortfarande ”bombmattor” som läggs ut utan kunskap om hur man träffar rätt och vilka affärer de genererar. Ses kunden som en strategisk resurs och finns kompetensen att visa på affärsnyttan i reklamen?

I dag besitter vi mer information om kunden och marknaden än någonsin tidigare. Men använder vi den för att skapa relevans och mätbarhet i kommunikationen?

Datadriven marknadsföring, det att all kommunikation ska grunda sig på kunskap och insikt om kunder och kundämnen, är grunden till framgångsrik kommunikation och hela tiden en lärande process. Tillgången på information, verktyg och analysmetoder har aldrig varit så god som nu och medför att de sälj-, reklam- och pr-insatser som görs med relevans och mätbarhet – som följs upp – har alla chanser att bli en avgörande framgångsfaktor för svenska företag.

Vi som arbetar med datadriven marknadsföring och direkt kommunikation önskar Jacob lycka till i sitt nya arbete och att forskning och utveckling inom sälj, reklam och pr ska leda till att svenskt näringsliv kan flytta fram sina positioner ytterligare.

Tore Thallaug,

vd för Swedma, branschorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring

Ämnen i artikeln:

Swedma

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev