Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Låt inte TV4 bli ett statligt bolag"

Publicerad: 19 juli 2018, 10:40
Uppdaterad: 19 juli 2018, 12:55

Markus Nilsen är distriktordförande för Liberala ungdomsförbundet, Väst. Foto: Privat.

DEBATT. Statens ägande i Telia är problematiskt, och tiden är inne för att sälja av kvarstående innehav, skriver Liberala ungdomsförbundets distriktordförande, Marcus Nilsen.


Sedan några veckor står det klart att Telia ligger i förhandling för att förvärva delar av Bonnierkoncernens verksamhet som producerar tv och annan rörlig media.

Konsekvensen av affären är att de idag helt fristående tv-kanalerna, såsom TV4 och nättjänsten C More blir en del av ett statligt bolag. Detta är oroväckande för dessa mediers opartiskhet och är en stor förlust för det svenska folket.

 Situationen visar att statens ägande i Telia är problematiskt och att tiden är mogen att sälja av statens kvarstående innehav i bolaget. I snart 18 år har Telias aktie varit ett omtyckt innehav hos svenska småsparare, begreppet folkaktie har sällan varit så synonymt med ett bolag som just Telia. Trots att staten valde att år 2000 sälja av en stor del av sitt innehav i bolaget och då även notera Telia på Stockholmsbörsen, utgör staten fortfarande största ägare med ett innehav runt 37 procent.

Detta gör att Telia fortsatt är ett svenskt statligt bolag där regering och riksdag har ett mycket stort inflytande. Att det finns en lång rad problem med att staten driver multinationella företag, som Telia idag är, har vi kunnat se de senaste åren. Få har glömt de mycket tveksamma investeringarna i en rad forna sovjetstater som kantats av mutor och ett mycket oetiskt betende.

Dessa affärer har fortfarande inte fått sin slutgiltiga dom, men det som redan kan konstateras är att enorma böter har utdömts och att merparten av dessa verksamheter nu har avyttrats. Nu står Telia inför en ny storaffär med Bonnierkoncernens. Affären i sig är betydligt mindre kontroversiell än verksamheterna i forna sovjet, men affären är på inget sätt mindre problematisk.

I detta fallet handlar det inte om legaliteten i en möjlig affär, det handlar istället om problematiken att Telia fortfarande är ett statligt bolag. Det som är problematiskt är att medier, som exempelvis TV4, som idag är helt fristående från staten nu riskerar att få just staten som huvudägare. Skulle detta ske är det uppenbart att dessa mediebolags opartiskhet kan ifrågasättas. Till skillnad från de mediebolag som staten äger inom utrymmet för public service, däribland SVT och SR, är både Telia och Bonnierkoncernens mediebolag vinstdrivande. Detta medför att staten som ägare hamnar i en helt annan sits än den där staten agerar huvudman åt public service.

Det finns inte något som helst problem med att Telia eller Bonnierkoncernen är vinstdrivande, problematiken ligger i det statliga ägandet. Slutsatsen utifrån den problematik som nu uppenbart kan vara stundande är inte den att affären inte ska genomföras, det är trots allt upp till bolagen att fatta dessa beslut utifrån kommersiella grunder.

Slutsatsen bör däremot vara den att staten inte kan kvarstå som ägare till Telia. Oavsett partipolitisk tillhörighet bör man se problematiken i att staten fortsatt är ägare av Telia. Det är nu tid att fortsätta den process som inleddes för snart 18 år sedan genom att staten säljer sitt resterande innehav i Telia. Detta måste göras för att både Telias och statens anseende ska kunna kvarstå.

Marcus Nilsen, Distriktsordförande Liberala ungdomsförbundet Väst

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev