fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

"Branschen själva kommer att ta mer ansvar om en lagstiftning införs"

Publicerad: 26 september 2016, 13:23
Uppdaterad: 26 september 2016, 13:40

REPLIK. Det är bara att se till förekomsten av sexistisk reklam för att kunna konstatera att dagens självreglerande system i form av Reklamombudsmannen (RO) inte är verkningsfullt, skriver Sveriges Kvinnolobby som svar till Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Ämnen i artikeln:

Sveriges KvinnolobbySveriges Annonsörer

I ett debattinlägg den 22/9 skriver Anders Ericson, VD för Sveriges Annonsörer, att lagstiftning mot sexistisk reklam inte är rätt väg att gå. Han påstår att en lag skulle ta bort branschens självreglering, vilken han menar fungerar bra i dagsläget.

Det är bara att se till förekomsten av sexistisk reklam för att kunna konstatera att dagens självreglerande system i form av Reklamombudsmannen (RO) inte är verkningsfullt. Vi möts dagligen av sexistisk och stereotyp reklam på internet, på tv och i det offentliga rummet. Ingenting tyder på att omfattningen har eller kommer att minska genom RO:s verksamhet. RO utdelar inte några sanktioner, till exempel i form av böter eller krav på att kampanjer dras tillbaka. Det gör att deras ”fällningar” inte får någon effekt, och att samma företag gång på gång återkommer med ny sexistisk reklam.

RO är en stiftelse som finansieras av reklambranschen själva, däribland Sveriges Annonsörer. Detta är förstås en viktig anledning till att de inte vill ha en lagstiftning. Det är dock glädjande att Sveriges Annonsörer i sin artikel konstaterar att könsdiskriminerande reklam inte hör hemma i dagens samhälle. Vi välkomnar att de vill engagera sig i frågan, vilket de förstås kan fortsätta med även om en lagstiftning införs.  

Men för att nå vårt gemensamma mål om ett samhälle fritt från könsdiskriminerande reklam krävs mer än självsanering. Sveriges Kvinnolobbys granskning Sexism på köpet visar att alla nordiska länder utom Island behöver förbättra sitt arbete mot sexistisk reklam. I grannländerna är kännedomen om lagarna för låg och tillsynsfunktionen i många fall bristfällig. Men Sverige är det enda land i Norden som helt saknar reglering och sanktionsmöjligheter. Här kan annonsörer och företag komma undan utan påföljder.

Att ett lagreglerat förbud skulle vara den mest avgörande åtgärden i arbetet mot könsdiskriminerande reklam konstaterades i en statlig utredning år 2008 (SOU 2008:5). Där framgår det också att en lag kan införas utan inskränkningar i vare sig tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Sexistisk reklam är inte åsiktsyttranden utan kommersiella meddelanden, vilket vare sig TF eller YGL är till för att skydda.

Om vi verkligen vill få bukt med den sexistiska reklamen är det mest verkningsfulla att införa en lagstiftning och att en myndighet ges tillsynsansvar. Dessutom krävs ett aktivt informationsarbete så att allmänheten har kännedom om lagen och hur man anmäler. Ett införande av en lag skulle sända tydliga signaler om att sexistisk reklam inte är önskvärd i ett jämställt samhälle. Vi är dessutom övertygade om att branschen själva kommer att ta mer ansvar för frågorna om en lagstiftning införs.

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev