fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mediebyråer

Tryck, transporter och kundernas kampanjavtryck – här är områdena mediebyråerna jobbar med för att minska sin klimatpåverkan

Publicerad: 1 februari 2022, 11:38

Mediebyråerna beskriver vad de gör för att minska sin klimatpåverkan. Bland annat Hears Urban Hilding, Nike Carlstoft på Dentsu Aegis, Publicis Groupes Emma Thorp och Martin Hugosson på Group M.

Flera mediebyråer har som mål att bli klimatneutrala. Samtidigt vill byråerna få kunderna att klimatkompensera sina kampanjer via projektet Media Climate Fund, som drivs av Sveriges Mediebyråer. Här berättar nio byråer om vad de gör för att minska utsläppen och sitt klimatavtryck.

Ämnen i artikeln:

HållbarhetMediebyråerNowaTre Kronor MediaPublicisDentsu AegisGroup MIPGTBSAdonBizkit HavasTema: Hållbarhet i mediebranschenDigitala temaveckor

Joakim Wedholm

joakim.wedholm@dagensmedia.se


Tryck, transporter och och val av mediekanal. Faktorerna som avgör mediebyråernas klimatavtryck är många. Samtliga mediebyråer som Dagens Media har varit i kontakt med jobbar med att minska sina utsläpp. Flera av dem har som mål att bli klimatneutrala.

LÄS ÄVEN: Klimatprojekt i fokus för branschorganisationerna under 2022.

På Nowa kommunikation anser man att deras klimatpåverkan är försumbar genom att de har valt en hyresvärd med ett aktivt miljötänk, sällan reser eller flyger, har få eller inga tjänstebilar, uppmanar medarbetarna att arbeta hemma och väljer leverantörer med ett aktivt miljöarbete. Bolagets vd, Anders Wallqvist, berättar att den största påverkan de kan ha är genom att påverka sina kunder, som har en större klimatpåverkan än de själva.

– Dem påverkar vi genom seminarier, hur vi väljer kunder, dialog och påverkansarbete i egen ledningsgrupp och kundstrykort men också genom aktiva val, exempelvis digital produkt i stället för tryckt och så vidare.

På Tre Kronor anordnar de en rad aktiviteter på bolaget som fokuserar på vad de kan göra, men också vad deras anställda kan göra. Bland annat att boka digitala möten i stället för att flyga.

– Vi beaktar alltid klimatpåverkan på produkter och utrustning vi köper in som en viktig faktor, säger Tre Kronors vd, Niclas Fröberg.

– Det innebär att exempelvis att köpa energisnål utrustning, att inte köpa fler produkter än de behöver förbruka, att minska bolagets klimatpåverkan genom att köpa grön el, sopsortera, köpa godkända gröna produkter till vårt kök och så vidare. Som styrelsemedlem i Sveriges Mediebyråer vill vi också lyfta fram projektet Media Climate Fund som kommer ge våra kunder möjlighet att klimatkompensera sin annonsering, fortsätter han.

Publicis: ”Höga interna krav”

Emma Thorp, koncernchef för Publicis, berättar att verksamheten har satt som mål att vara koldioxidneutrala till 2030. Varje år deltar deras anställa i en tre timmar lång miljöutbildning och de anordnar miljöinitiativ för de anställda. De har bland annat plockat skräp under Håll Sverige rent-dagen.

– Vi har höga interna krav vad gäller miljö och resursanvändning och gör exempelvis löpande kontroller av förbrukning av el, återvinner och sorterar avfall, gör medvetna miljöval vid köp av tjänster och produkter samt har en strikt resepolicy som begränsar användningen av fossila drivmedel, säger hon.

– För att hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan har vi även skapat A.L.I.C.E (Advertising Limiting Impacts & Carbon Emissions), ett sätt att beräkna effekten av kampanjer och olika typer av projekt.

LÄS OCKSÅ: Nike Carlstoft om mediebyråernas hållbarhetsarbete: ”Vi kan göra jättemycket”

Nike Carlstoft, vd för Dentsu Sweden, berättar att anställda också där genomgår en grundläggande miljökunskapsutbildning, och hon radar upp en lång rad åtgärder såsom gröna elavtal, mindre pappersutskrifter och kollektivt resande.

Inom Dentsu International pågår ett gediget arbete på temat Social Impact och det görs i samklang med FN:s klimatmål. 

– Glädjande nådde vi vårt mål att minska klimatavtrycket med 40 procent per anställd till utgången 2020. Och vi har nu nya mål där vi genom forskningsbaserade mål ska minska våra koldioxidutsläpp ännu mer till 2030, säger hon.

Hon berättar också att Dentsu arbetar med att få ned klimatavtrycket i sina digitala kanaler, bland annat genom ”strömmande annonser”, som Jesper Benon berättar om för Dagens Media.

– Dataöverföring för med sig så mycket mer utsläpp än vad alla är medvetna om. Genom att använda teknik som komprimerar dataöverföringen till exempel för digital annonsering, speciellt OLV som är tungt, minskar vi utsläppen, säger hon.

Martin Hugosson, vd på Group M, medger att de kan göra mer för klimatet och att de aktivt arbetar med att göra mer.

– Vi har kommit ned till ett genomsnitt på 0,52 ton koldioxid per anställd och år, vilket är en minskning med 37 procent från året innan. Vi har mål på global basis att vi själva ska vara neutrala till 2025 och att alla våra leverantörer ska vara det till 2030.

 

Kan ännu inte mäta klimatpåverkan

Även Martin Hugosson radar upp en rad åtgärder och initiativ för att minska koncernens klimatavtryck, bland annat att de köper in förnyelsebar el, minskar antalet resor, minimerar plastprodukter och sorterar alla sopor. De ger även annonsörer rådgivning kring hur medievalen påverkar klimatet.

– Vi har självklart ett ansvar för vår verksamhet och har minskat vår påverkan inom samtliga områden. Det både vill vi och behöver fortsätta med, vilket också är ett krav från våra ägare. Varje kvartal rapporterar vi vår miljöpåverkan, exempelvis hur många kilometer vi har flugit, hur mycket el vi har använt och hur den är producerad, hur mycket papper vi köper samt av vilken sort, hur mycket skräp vi slänger av vilken sort samt hur det sedan tas om hand, säger han.

Johan Alanko, vd på Initiative, berättar att de ännu inte kan mäta byråns klimatpåverkan lokalt i Sverige. Men moderbolaget IPG har en klimathandlingsplan som bland annat innehåller en resepolicy, klimateffektiva kontor och ansvarsfull konsumtion på kontoret.

– Våra kolleger i UK har börjat implementera IPA:s utrullning av Carbon Calculator, vilket gör det möjligt för oss att beräkna slutanvändarnas utsläpp från alla våra medieköp. Vi inkluderar dessa utsläpp i alla planer och kommer att hjälpa de kunder som önskar att kompensera för dessa utsläpp. Ett liknande upplägg som vi har i Sverige genom Media Climate Fund, säger han.

Olle Borgstav, vd för TBS, radar upp flera åtgärder de har tagit för att minska byråns klimatavtryck. Bland annat sker resor på det sätt som påverkar miljön minst, sammankomster och konferenser sker inom Sverige och de genomgår ett omställningsarbete där alla tjänstebilar ska vara till hundra procent eldrivna. De har också gröna hyresavtal för kontorslokaler som är koldioxidneutrala.

– Vi mäter vår klimatpåverkan för kontorslokaler, men i dagsläget har vi ingen metod för att systematiskt mäta annonseringens miljöpåverkan.

 

”Klimatkompensera för sina medieval”

Adons vd, Daniel Eriksson, berättar att de har identifierat tre huvudområden som är särskilt klimatpåverkande, energi, transport och förbrukningsmaterial. Byrån har en miljöpolicy som bland annat innebär att de ska använda sig av förnybar energi, analysera miljöpåverkan av nya verksamheter och att all verksamhet ska hushålla med naturresurser och energi.

– När det gäller de tre huvudområden där vi ser att vi har störst klimatpåverkan så har vi även tydliga målsättningar hur vi ska agera genom aktivt val samt att vi satt upp kvantifierbara målsättningar. 

Jenny Leeb, vd Bizkit Havas, berättar att deras egen verksamhet är begränsad men att de gör vad de kan för att minimera klimatavtrycket. Bland annat genom elanvändning, återvinning, pappersförbrukning och resande.

– Det gör vi framför allt genom att ställa krav på våra leverantörer. Vårt mål inom Havas på global nivå är att vi som företag ska vara koldioxidneutrala år 2025. Om man ska ta det ett steg längre så har vi det som ibland kallas Scope X, som handlar om medias påverkan generellt på konsumtionskulturen. Det är ju egentligen här vi har vår allra största möjlighet att påverka. I samarbete med våra kunder, branschkollegor och i samverkan med samhälle och konsumenter.

Vad gör ni för att reducera er klimatpåverkan?

– Inom Sveriges Mediebyråer pågår ett initiativ som handlar om att ge annonsörer möjlighet att klimatkompensera för sina medieval och kampanjer. Klimatkompensationen är kopplad till olika medieslag och ser då olika ut beroende på vilken klimatpåverkan mediet i fråga har. Pengarna går till SMB Media Climate Fund som oavkortat delar ut medel till företag eller initiativ kopplat till klimatfrågan, i syfte att bidra till en förbättring naturligtvis. Det känns som en bra start och en möjlighet för oss som mediebyråer att påverka.

LÄS OCKSÅ: Hållbarhet, transparens och mediestöd – Här är branschorganisationernas viktigaste frågor 2022

På Scream berättar man att deras klimatpåverkan delas upp i två delar, den direkta och den indirekta. 

– Den direkta delen är det avtryck vi skapar genom att bedriva verksamhet, exempelvis uppvärmning av lokaler och elanvändning för belysning och drift av datorer. Den indirekta delen hänför sig till det avtryck som skapas i samband med framtagande och distribution av kommersiella budskap, alltså när vi planerar och genomför mediakampanjer för våra kunders räkning, säger bolagets vd Nils Lindhe.

– Vi har med hjälp av oberoende experter räknat på vad kostnaden är för Screams indirekta klimatavtryck – givet ett koldioxidpris på 75 kronor per ton och ett avtryck på i genomsnitt 0,17 procent av den totala kostnaden för en mediekampanj. En mediebudget på 1 miljon har alltså ett klimatavtryck motsvarande en kostnad på 1 700 kronor, fortsätter han.

För att minska den direkta klimatpåverkan har Scream en miljöpolicy som innefattar reduceringsmål och hur bolaget lever upp till dem.

– För att minska den indirekta klimatpåverkan vi skapar genom vår verksamhet har vi tagit initiativ till Media Climate Fund som nu drivs av Sveriges Mediebyråer. MCF är ett enkelt sätt för annonsörer att på helt frivillig basis investera i klimatet genom att betala 0,17 procent av sina medieinvesteringar. Pengarna går oavkortat till klimatkompenserande åtgärder.

Urban Hilding, vd på Hear, berättar att också de har delat upp sitt klimatavtryck i två delar. Dels den påverkan företaget i sig har, exempelvis el, datorer, återvinning och leverantörer. Dels den påverkat medieköp har genom val av olika mediekanaler.

– Vi har inom koncernen tagit ett tydligt steg och initiativ genom lanseringen av Media Climate Fund som nu drivs av Sveriges Mediebyråer, där vi är medlemmar. Det skapar möjlighet för samtliga annonsörer som arbetar via mediebyråer att frivilligt klimatkompensera genom att investera 0,17 procent av sin medieinvestering i klimatkompenserade aktiviteter, säger Urban Hilding.

– Som koncern är klimat och miljö en viktig del i vår ”code of conduct” där vi tydliggör vårt arbete för att stödja omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle. Vår huvudinriktning är tydlig och vi arbetar löpande med aktiviteter för att identifiera och minska vårt klimatavtryck och samarbetar med Go Climate i vår strävan att bli klimatneutrala, fortsätter han.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev