Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens bloggarkiv

Motstridigt i medierna om Natomedlemskap

Publicerad: 20 juni 2016, 05:54


Har svenska folket blivit mer positiva till ett Nato-medlemskap? Det beror på hur man ställer frågan, skriver Sören Sommelius.

Den 26/5 beslöt riksdagen att Sverige ska ingå ett Värdlandsavtal med Nato, med långtgående konsekvenser. Värdlandsavtalet klubbades i riksdagen med stor majoritet. Många medier framställde det politiska läget som sådant att bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var emot avtalet. Dessutom tycktes det motstridiga svenska folket ha bytt fot och blivit Nato-vänligt. På DN-debatt publicerade tre forskare den 6 maj en opinionsundersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Redan i rubriken fastslogs att ”Stöd för Nato-medlemskap nu större än motståndet”.

Men – var det så enkelt?

Frågan gällde om Sverige ”borde ansöka om medlemskap”. 38 procent var för detta, 31 procent mot, med 31 procent osäkra.

I samma undersökning ställdes frågan om inställningen till vår militära alliansfrihet. 60 procent ansåg att det är bra att Sverige i fredstid för en alliansfri politik, medan 16 procent var negativa. 24 procent var osäkra.

Svenskt medlemskap i militäralliansen Nato innebär ett slut på alliansfriheten. Det ligger nära till hands att tolka de motstridiga svaren som ett tecken på att svenskarna är dåligt informerade och osäkra på vad ett Nato-medlemskap innebär.

I artikeln på DN-debatt hänvisar artikelförfattarna kortfattat till DN/Ipsos tidigare undersökning i samma ämne, redovisad (DN 7/1) under rubriken ”Svenska folket säger nej till Nato”. Denna undersökning, som också avser 2014, gav ett helt annat resultat än SOM-institutets. 34 procent ville, enligt DN/Ipsos, att Sverige ska gå med i Nato, medan 50 procent ansåg att Sverige bör stanna utanför. Den senaste siffran hade ökat med 3 procent sedan 2014. Frågeställningen var rak: ”Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller stanna utanför?”

Varför gav undersökningarna så helt olika resultat? Författarna till artikeln om SOM-undersökningen berör inte frågan – trots att den borde vara avgörande för deras egen undersöknings trovärdighet. Och i DN-debatts rubriksättning är diskrepansen mellan SOM och Ipsos som bortblåst och sanningen entydig och i linje med åsikterna på tidningens ledarredaktion. Den egna Ipsos-undersökningen är begravd under åsiktshorisonten, också i den fortsatta rapporteringen på nyhetsplats i samma tidning.

Ledande allianspolitiker högg direkt på DN-debattartikeln, som Jan Björklund (L) och Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitisk talesperson. Båda öppnar enligt SR möjligheten att ”köra över Socialdemokraterna i frågan”.

Svenskarna röstade om EU-medlemskap. SR ställde inte frågan om folkomröstning också om ett Nato-medlemskap – eller åtminstone en bred blocköverskridande majoritet.

Sifo redovisade i februari 2016 en i sammanhanget relevant opinionsundersökning, som visade att en stor majoritet av svenskarna var negativa till Värdlandsavtalet (56 procent). Bara 26 procent var för. Hela 54 procent uppgav att de var okunniga om vad avtalet innebar.

Undersökningen var beställd av Aktionsgruppen Nej till Nato. Var det därför den fick så lågt genomslag i den allmänna debatten om avtalet?

Överhuvud menar jag att fredsrörelsens argument negligerades av de stora medierna. Resonemangen om alternativ konflikthantering, om förtroendeskapande kontakter, om värdet av långvarig svensk alliansfrihet fick inget genomslag, inte heller den starka oppositionen mot avtalet från många tunga socialdemokrater ur Palme-generationen.

Transparens: Artikelförfattaren är aktiv inom Nej till Nato-rörelsen. Han är också medförfattare i antologin ”Bevara alliansfriheten. Nej till Nato-medlemskap”, Celanders 2014, förord av Thage G Peterson, f.d. socialdemokratisk försvarsminister.

sorensommelius

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev