Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens bloggarkiv

Kvinnor mer utsatta för hot

Publicerad: 21 juni 2016, 06:10


Kvinnor trakasseras oftare än män. Och utsätts oftare för hot om sexuellt våld. Det visar en undersökning TU och Sveriges Radio gjort tillsammans, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter.

Långvariga trakasserier, offentliggjorda hemadresser, bilder på våldtäktsoffer och klart uttalade hot om att det här kommer även att drabba dig. Det är med tungt hjärta jag läser om vad medarbetare på landets dagstidningar och på Sveriges Radio utsätts för i sitt arbete. Dagligen och året runt. År ut och år in. Den enkätundersökning som TU gjort tillsammans med Sveriges Radio nu i vår om hot mot mediernas medarbetare bekräftar dessvärre den bild vi tidigare fått från andra undersökningar.

TU och Sveriges Radios gemensamma undersökning visar att 20 procent av medarbetarna på dagstidningarna och hos Sveriges Radio hotats och att 27 procent trakasserats någon gång under de senaste tolv månaderna.

Sammantaget har var tredje medarbetare antingen hotats eller trakasserats under senaste året. Och av de som hotats eller trakasserats säger ungefär 30 procent att det sker minst en gång i veckan. Undersökningen pekar också mot att tidningarnas medarbetare är mer utsatta än medarbetarna vid radion.

Hela 44 procent av dagspressens redaktionella medarbetare har utsatts för hot eller trakasserier under senast året. En klar majoritet menar dessutom att hoten, hatet och trakasserierna ökat under de senaste två åren. Allra värst utsatta är chefer och ledarskribenter.

Knappt var tredje medarbetare inom dagspressen har hotats det senaste året, oavsett kön. Däremot verkar det som om de hot och trakasserier som drabbar kvinnor är grövre och ser annorlunda ut. Det är allvarligt. Kvinnor blir till exempel trakasserade oftare än män. Generellt sett är det medarbetarens sociala liv som hotas. Men för kvinnornas del tillkommer minst en aspekt till i hotet. För fler än var tredje hotad kvinna innehöll det senaste hotet även ett hot om sexuellt våld mot henne personligen. I andra fall riktade sig hotet om sexuellt våld mot en annan person i hennes närhet. Den här typen av hot drabbar endast några få män.

Dessutom hotas en klar majoritet av de utsatta kvinnorna uttryckligen på grund av sitt kön. Även här kan vi se en tydlig skillnad mellan könen inom dagspressen. Räknas hoten mot kvinnor och män ihop är det huvudsakliga hotmotivet det publicistiska arbetet, till exempel ett avslöjande eller en bevakning. Men för kvinnor tillkommer alltså ofta ett annat motiv, nämligen deras kön.

Ett annat tecken på att hoten mot de kvinnliga medarbetarna drivs längre är hotens effekter. Ingen av de svarande männen uppger att de funderat på att sluta som journalist på grund av hoten. Det gör däremot en del av kvinnorna. Och det är en betydligt mindre andel män som känner personlig rädsla och oro än bland kvinnorna. Det finns alltså en risk att kvinnor hotas bort från journalistikens demokratiska uppdrag. Samtidigt är det också en större andel kvinnor än män som säger sig ha undvikit att bevaka en viss person eller ett nätverk efter hot.

Men en sak har hoten gemensamt. Det är män som hotar. Det är män som hotar kvinnor och det är män som hotar män.

jeanettegustafsdotter

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev