Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Vi vill motverka makt och ägarkoncentrationer inom massmedier

Om oppositionen vinner vill socialdemokraterna modernisera presstödet, digitalisera radion och motverka makt och ägarkoncentrationer inom massmedier, skriver Helene Petersson, partiets talesman i mediepolitiska frågor.

Publicerad: 13 september 2010, 07:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det finns idag alltför stora klyftor mellan olika gruppers tillgång till och konsumtion av massmedia. Alltför få unga läser idag en tryckt dagstidning eller kanske inte ens en dagstidning på nätet. Konsumenterna i kabelnäten är bundna till de kanaler som fastighetsägaren och kabelbolaget tecknat avtal om och vissa delar av landet har bara ett få tal radiokanaler att välja mellan. För att stärka möjligheterna för fler att delta i och ta del av massmedias utbud behövs resurser och ett starkt engagemang från samhällets sida. Media är ett viktigt verktyg för samhällsdebatten därför att de kan kanalisera protester mot orättvisor, utgöra en arena för samtal och debatt, eller granska och ifrågasätta makthavare och rådande strukturer.

Att ta del av vad media förmedlar eller att själv kunna delta i den dagliga debatten är mycket viktigt för demokratins utveckling och för att stärka vårt gemensamma samhälle. Vet inte människor vad som händer runt om i världen och har möjlighet att påverka så tystnar snart protester och makten stannar hos ett fåtal.

Möjlighet till fri och bred debatt gynnar hela samhället. Människor får bryta sina åsikter mot någon annans och inte bara stilla tigande konsumera vad någon annan tyckt.
Presstödet har som mål att främja mediemångfald, kulturell mångfald och en bredd i åsiktsbildningen och är en viktig del i demokratin. Därför är vi mycket angelägna om att presstödet ska finnas kvar men det behöver moderniseras. Men en förändring av presstödet får aldrig leda till att yttrande och tryckfriheten i Sverige inskränks.

Det får aldrig vara någon myndighet som avgör innehållet, eller ges någon möjlighet att ha synpunkter på vad artiklarna handlar om.

Vi behöver en mångfald av tryckta dagstidningar men också ett större spridande av digitala medier som garanterar alla generationers deltagande. Vi behöver också fler medier för de nationella minoriteterna

Dagens unga generation är kunnig och vetgirig och vill finnas med, men de har också vant sig vid att kunna kommentera och delta. Samtidigt som detta måste bejakas måste vi värna det skydd som de traditionella medierna har idag. Vi ska vara säkra på att det vi framför till en journalist i en tryckt eller digital tidning är skyddat och att det finns någon på tidningen eller i tv-kanalen som tar ansvar för vad som publiceras eller sänds.

Oberoende och yttrandefrihet är centrala för både kultur och massmedia. Det är grundläggande värden i ett fritt och demokratiskt samhälle. Vi vänder oss starkt mot alla tendenser att vilja begränsa journalisters möjligheter att granska makten. Öppenhet och rätten till insyn i statsförvaltningen och andra myndigheter är en förutsättning för demokratin för alla medborgare. Villkor, regler och förutsättningar för massmedia bör alltid utgå från ett medborgar- och konsumentperspektiv.

Public service radio och tv är viktigare än någonsin. Vi vill att SVT och SR tar ordentligt utrymme på mediemarknaden med högkvalitativa program. Hela public serviceutbudet ska kunna ses av alla utan ytterligare kostnad än tv-avgiften. För att öka utbudet inom privat radio vill vi skapa nationella tillstånd och se över systemet med koncessionsavgifterna för privata radiokanaler. Tv har framgångsrikt digitaliserats i hela landet. Nu tror vi det är dags även för radion att gå över till den modernaste tekniken. Därför vill vi verka för digitala radiosändningar.

Massmedias roll i en modern demokrati ska inte underskattas. Men det förutsätter ett starkt oberoende för tidningar och övriga massmedier. Vi vill motverka makt och ägarkoncentrationer inom massmedier. Det riskerar att minska mångfalden av röster i det offentliga samtalet,

Hur påverkas demokratin och opinionsbildningen om maktkoncentrationen inom media ökar?  Vad kan göras för att motverka en trend där ett fåtal kontrollerar nästan alla kanaler för masskommunikation?

Hur påverkas demokratin och opinionsbildningen av nya sociala medier på Internet? Hur skapar vi balans mellan fri media och rätten för medborgarna att ta del i den fria debatten?

Hur påverkas vår kultur- och mediekonsumtion av den brist på tid som många upplever?

Vi behöver en bred debatt kring massmediernas roll och förutsättningar och detta är frågor som vi vill lyfta till bred debatt.

För oss Socialdemokrater är en mångfald av oberoende massmedia och en fri, bred debatt livsviktigt för ett demokratiskt samhälle

Tydliga gränser för public service
Helene Petersson Riksdagsledamot (s)

Axel Andén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev