Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

”Vi diskuterar löpande hur vi kan förbättra verksamheten”

PON tittar mer på det enskilda ärendet än formella regler eller prejudikatbildning. Det skriver Per Virdsten, orförande i Pressens opinionsnämnd i ett svar till Mats Olin.

Publicerad: 6 december 2012, 12:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PON

I artikeln (Omöjligt följa pressetiken logik) skriver Mats Olin att det pressetiska systemet skadas av att reglerna är svåra att förstå och att det är svårt att se vilka krav pressetiken i praktiken ställer på att det som publiceras är korrekt.

Han menar också med utgångspunkt i ett konkret ärende att det inte går att förstå varför PON kommit till en annan slutsats än PO och tycks efterlysa nedskrivna resonemang med principer att utgå ifrån. Med anledning av detta vill jag bara kort lämna följande kommentarer.

Utgångspunkten för de pressetiska reglerna är att etiken inte i första hand tar sin utgångspunkt i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och att reglerna är ett stöd i den hållningen. Det innebär att besluten i PON i första hand utgår från en bedömning av omständigheterna i det enskilda ärendet, snarare än en formell tillämpning av regler och en utvecklad prejudikatbildning av det slag som förekommer i domstolarna.

Men självfallet beaktar nämnden vid sina diskussioner tidigare avgöranden av liknande slag. Den publicistiska erfarenheten i nämnden är också betydande. Samtliga avgöranden i PON publiceras också och finns alltså tillgängliga för alla som vill ta del av vilka pressetiska bedömningar nämnden har gjort i olika ärenden.

De frågor som tas upp i artikeln finns det all anledning att diskutera. Det finns säkert många sätt att utveckla verksamheten. Inom nämnden diskuterar vi löpande hur vi på olika sätt kan förbättra vår verksamhet.

Per Virdesten

Ordförande i Pressens Opinionsnämnd

Omöjligt följa pressetikens logik 

Mikael Marklund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev