måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

VF får presstöd

Publicerad: 20 februari 2012, 08:37

Presstödsnämnden beviljar Västerbottens Folkblad presstöd. Det blir dock något lägre än i fjol.


AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


Presstödet landar på 16 332 500 kronor, vilket är cirka en halv miljon mindre än ifjol, då det var 16,8 miljoner.

VF:s ansökan om presstöd avslogs efter att tidningen flyttat ihop med VK i Umeå.  Nu har VF förändrat sitt sätt att jobba för att bättre svara upp mot Presstödsnämndens krav.

Nämnden skriver i beslutet:

”Såsom Västerbottens Folkblad nu har presenterat sitt tänkta samarbete med Västerbottens-Kuriren anser Presstödsnämnden att begränsningarna och avgränsningarna blivit tydligare jämfört med den tidigare utformningen. Något samarbete avseende den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen såsom tidigare planerades är inte längre aktuellt.

Nämnden konstaterar att tidningarnas placering i den gemensamma kontorslokalen har förändrats och att det skett en rimlig åtskillnad mellan de båda tidningarna avseende placeringen. Nämnden vill dock understryka att placeringen i en gemensam lokal ställer stora krav på att Västerbottens Folkblad upprätthåller sin redaktionella självständighet i förhållande till Västerbottens-Kuriren. Ett undantag är nyhetsrapporteringen inom sporten.

Enligt nämndens mening innebär de redaktionella samarbeten vid en helhetsbedömning som Västerbottens Folkblad avser att ingå med Västerbottens-Kuriren inom redigering, foto och sport att Västerbottens Folkblad är tillräckligt självständig i förhållande till Västerbottens-Kuriren. Nämnden lägger härvidlag stor vikt vid följande. Inom redigeringssamarbetet finns en egen nyhetsansvarig person från Västerbottens Folkblad med publicistiskt ansvar för den tidningens innehåll. Avseende foto- och sportsamarbetena är dessa tydligt avgränsade och begränsade samarbetsområden där de publicistiska besluten fattas av respektive tidning.

Presstödsnämnden anser vidare att de gemensamma ledningsfunktionerna som Västerbottens Folkblad redogjort för inte påverkar bedömningen eftersom bildchefen och den administrativa redaktionschefen inte fattar några redaktionella beslut.

Helhetsbedömningen påverkas också av att samarbeten nu sker inom färre områden.”

Presstödsnämnden osäker på Umeåmodellen

Presstödet bromsar Umeåmodellen

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev