Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Upphovsrätten i fokus på TU:s årsmöte

Publicerad: 18 maj 2006, 05:31

En moderniserad upphovsrätt. Det är en av Tidningsutgivarnas viktigaste frågor inför framtiden.
- Samhällsnyttan med en reformering är uppenbar, sa ordförande Pär Fagerström i sitt inledningsanförande vid dagens årsmöte i Umeå.


Pär Fagerström omvaldes som ordförande för föreningen. Han poängterade att mediebranschen har alla förutsättningar att bli en tillväxtbransch – inte minst inom Sveriges gränser. Att flytta mediejobb till Asien är svårt. En politisk insats för att riva det största tillväxthindret därför är logisk, enligt Pär Fagerström. Lagstiftningen är ingalunda huggen i sten. Som exempel nämnde han att en utredning nyligen föreslog att universiteten ska få förfoga över vad deras anställda forskare tar fram – mot en ersättning.
– Lagstiftningsteknik för att tackla ett avgränsat område, till exempel i medierna, finns.

Tagelskjortan på
Att prata upphovsrätt med Journalistförbundet beskrev han som ett arbete med ”Tagelskjortan Extra Large” på.
– Vår motpart förnekar legitimiteten. Det kommer nu att prövas, och det ser vi fram emot med tillförsikt, sa Pär Fagerström.
Tidningsutgivarnas vd Barbro Fischerström hänvisade till ett uttalande i Journalisten där Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén sagt att om man sitter på upphovsrätten så sitter man också på mediemakten.
En beskrivning som, enligt Barbro Fischerström, känns främmande för Tidningsutgivarna:
– Vad det handlar om är ju att de medieföretag som har en lång tradition av kvalificerad publicistisk verksamhet inte ska behöva avstå till andra att exploatera de nya affärsmöjligheterna.

Kampanj
Barbro Fischerström sa också att Tidningsutgivarna vill göra tryck- och yttrandefrihetsfrågorna till något annat än den ”icke-fråga” den i dag är bland allmänheten. Föreningens kampanj startar i månadsskiftet augusti-september.
Pär Fagerström höjde ett varningens finger för upplageutvecklingen i dagspressen. Minskningstakten för morgontidningarna ligger i dag på 1-2 procent per år. Det är framför allt de yngre läsarna som i allt större grad väljer att inte prenumerera. Om utvecklingen fortsätter kan det innebära att de betalda upplagorna år 2020 är omkring hälften av vad de var vid sekelskiftet.
– Framför oss ligger kolossala behov av att utveckla nya intäktskällor och finna nya vägar till den nyhetsintresserade allmänheten, sa Pär Fagerström.

Pressens Tidning
Att Pressens Tidning hävdat sig väl i den senaste Orvesto-undersökningen nämndes också. Barbro Fischerström tog fasta på att Pressens Tidning får goda omdömen vad gäller nytta i jobbet, både redaktionellt och annonsmässigt. Hon framhöll att vitsorden ligger högt över dem som ges för konkurrenterna Dagens Media och Resumé.
– Det här visar att det finns en mycket god grund att bygga vidare på för Anders Ahlberg när han den 1 juli tar över ledningen för Pressens Tidning, sa Barbro Fischerström.
Till vice ordförande valdes Lennart Foss, VLT AB (omval) och PeO Wärring, Eskilstuna-Kuriren (nyval). De utgör tillsammans med ordförande Pär Fagerström Tidningsutgivarnas presidium.
Tre personer valdes in som nya ordinarie ledamöter i styrelsen: Sofia Olsson Olsén, Norra Västerbotten, Lars Svensson, Helsingborgs Dagblad och PeO Wärring, Eskilstuna-Kuriren.

Historiskt genombrott
Nya i styrelsen är också sex suppleanter: Elisabeth Bäck, VLT, Margaretha Engström, Ystads Allehanda/Trelleborgs Allehanda, Kalle Jungkvist, Aftonbladet Nya Medier, Lena Herrmann, Dagens Nyheter, Dan Lannerö, Upsala Nya Tidning och Lena K Samuelsson, Svenska Dagbladet.
Det innebär att av styrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter är åtta kvinnor (tre ordinarie och fem suppleanter). Så många kvinnor har aldrig suttit i TU:s styrelse tidigare.
Katrin Säfström, Folket, presenterade valberedningens förslag. Hon påminde om att valberedningen i fjol fick en uppmaning av årsmötet att göra något den sneda könsfördelningen i styrelsen.
– Det här är ett historiskt genombrott. Men som kvinna och feminist har jag svårt att säga ”fantastiskt”, jag hoppas att arbetet fortsätter, sa Katrin Säfström.

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev