Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Tydliga gränser för public service

Om Alliansen vinner valet vill moderaterna sätta tydliga gränser för public service, bland annat stoppa all sponsring. Samtidigt vill partiet ge de kommersiella kanalerna mer frihet, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Publicerad: 13 september 2010, 07:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Lena Adelsohn Liljeroth

I valrörelsens slutskede är det av naturliga skäl de stora ekonomiska och politiska frågorna som dominerar debatten. Det handlar om jobben och ansvaret för Sveriges ekonomi, om välfärden och möjligheterna att få ökad tillgänglighet och mångfald. Men även andra områden är viktiga och bidrar till att göra alternativen tydliga. Ett område är kultur- och mediepolitiken där många jobb kan skapas och där det är viktigt att fler företag kan växa fram.

Inom moderaterna har vi en lång tradition av att vilja öka möjligheterna för fler aktörer. Vi ledde under lång tid motståndet mot radio- och tv-monopolen, och under tidigare borgerliga regeringar såg vi till att öppna för alternativ till SR och SVT. Även under den nuvarande mandatperioden har vi gjort radio- och tv-företagen mer oberoende av direkt politisk styrning och ökat mångfalden och konkurrensen.

Mediebranschen är unik jämfört med andra branscher och lever efter egna spelregler. Sverige har en stolt historia med tryckfrihetsförordningen från 1766 och en vid yttrandefrihet. Tillsammans med vår företagarfrihet gör det Sverige unikt positionerat för att bli ett av Europas bästa länder att producera media i.

Internet och ny teknik inom tv och radio främjar kreativitet och aktivt deltagande. En mediepolitik för framtiden behöver ta hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen.

Utvecklingen går också mot att medieaktörer närmar sig varandra och publicerar innehåll på flera olika distributionsplattformar. Såväl tidningar som radio och tv finns på Internet. Därför behöver reglerna för olika kanaler och plattformar göras mer lika varandra.

Det är viktigt med en fungerande konkurrens mellan olika aktörer. Ett ökat utbud innebär också att behovet av reglering minskar. Vi har gått från en situation där det bara fanns plats för en eller några få till ett läge där det finns utrymme för många fler, ja nästan för alla. Därför bör regleringen av etermedia närma sig den som gäller för t.ex. tryckta media.

I den nya radio- och tv-lagen har regeringen lagt fast ett modernt regelverk för kommersiell radio- och tv. Vi har också infört krav på att tv ska utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning; genom textning, teckenspråkstolkning eller uppläst text. Och vi har framförallt ökat möjligheterna att finansiera programmen. Vi vill nu gå vidare med en fortsatt översyn av radio- och tv-lagen för att säkerställa att svenska företag har bästa möjliga förutsättningar. Vi vill förbättra lagstiftningen genom flexiblare regler för produktplacering, sponsring och nya typer av annonseringstekniker.

När det däremot gäller radio och tv i allmänhetens tjänst är våra besked tydliga: SR och SVT ska vara icke-kommersiella och därmed vara fria från reklam, sponsring och produktplacering. Regeringen har genom det nya sändningstillståndet inskränkt möjligheterna till sponsring till max 20 evenemang per år. Moderaterna vill från 2014 ta ytterligare ett steg och göra SVT helt reklamfritt. Här vill (s) i stället öka SVT:s kommersiella intäkter genom att tillåta mer sponsring.

Även inom mediepolitiken finns således tydliga alternativ. Socialdemokraterna tycks vilja att SVT i ökad utsträckning ska likna de kommersiella kanalerna. Samtidigt vill man genom ökade regleringar begränsa de kommersiella kanalernas möjligheter att utvecklas. För mig är utgångspunkten den motsatta. SVT och SR ska ha ett tydligt uppdrag, men också tydliga gränser. Och framförallt; de ska vara oberoende av kommersiella och andra intressen. Samtidigt ska vi öka mångfalden och därmed möjligheterna till fler jobb genom att låta medieföretagen växa och utvecklas.

Vi vill motverka makt och ägarkoncentrationer inom massmedier
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister

Axel Andén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Lena Adelsohn Liljeroth

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev