Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

TU välkomnar ny journalistfakultet i Stockholm

Publicerad: 16 maj 2006, 10:51

Den nya fakultet som föreslås omfatta bland annat journalistutbildningen i Stockholm och lärarhögskolan är ett positivt och viktigt trendbrott. Det skriver Stefan Koskinen i en debattartikel i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt.
Stefan Koskinen ansvarar för utbildningsfrågor på journalistområdet hos Tidningsutgivarna.


Förslaget om en ny fakultet vid Stockholms universitet har mött kraftigt motstånd från JMK:s ledning (se Pressens Tidning 7 2006).
Göran Leth , prefekt på JMK, säger om dagens artikel att ”den var inte särskilt saklig”.
Journalistutbildningen vid Stockholms universitet  har under flera år utvecklats bort från verkligheten och vardagen på redaktionerna, skriver Stefan Koskinen i dagens artikel. Den har stegvis akademiserats och allt mer kommit att handla om studier av massmediernas roll i samhället på bekostnad av praktisk kunskap om hur man skriver, rapporterar, redigerar etcetera.
”Den utvecklingen är säkert berättigad från någon samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Men medieföretagen, där arbetstillfällena finns, har en mycket begränsad nytta av en sådan utveckling.”
Stefan Koskinen undrar också om inte ledningen för institutionen använder JMK:s goda namn som utbildare av journalister för att locka ambitiösa studenter, som önskar bli yrkesverksamma journalister, till en utbildning där de blir någonting helt annat. Han anser att det är ett bedrägligt beteende att på så sätt missbruka unga människors förhoppningar om ett arbete i mediebranschen.
Tanken med den nya fakulteten är bland annat att söka synergier mellan de mer praktiskt yrkesinriktade högskoleutbildningarna. JMK:s ledning har motsatt sig att en ny fakultet inrättas, bland annat med motiveringen att de yrkestränande momenten därmed skulle försvinna. Tidningsutgivarnas uppfattning är att ”de redan sedan tidigare är under
avveckling”. Därför kan universitetsledningens förslag vara ett steg i rätt riktning, ”som äntligen skulle kunna bryta de senaste årens utveckling vid JMK”, skriver Stefan Koskinen. Artikeln avslutas med följande propå:
Om journalistutbildningen i Stockholm ändå skulle tillåtas fortsätta vore det en god idé att överföra resurser från JMK till Södertörns högskola. Där bedrivs ”ett lovvärt och ambitiöst arbete” med journalistutbildningen både genom en breddad etnisk rekrytering och genom att utbilda studenterna i praktisk flerkanalspublicering.
Göran Leths kommentar till dagens Brännpunk är förutom att han finner artikeln osaklig att institutionen står inför problem. Den har ett underskott på 9 miljoner, och i kölvattnet på de upprörda känslor som detta orsakat har en del vanföreställningar spritts, säger han.
Han talar om konstlade motsättningar mellan praktik och forskning och att insikter i forskningen är till gagn för en kvalificerad journalistutbildning.
– Det finns i dag alltför många exempel på dålig journalistik och den kritik som kommer fram kan vara motiverad från olika utgångspunkter, säger han och tillägger att problematisering av journalistiken är viktig för unga studenter.
Samtidigt med att institutionen måste spara ska den även utvecklas för att följa med  det som händer på medieområdet och ta till vara de mest relevanta kunskaperna.
– I dag medger inte strukturen det.
Det är personalkostymen som är för stor. Mellan fyra och fem fasta heltidstjänster kommer att försvinna. I stället siktar man in sig på samarbeten med redaktioner och  att knyta till sig tillfällig specialkompetens.
Synpunkterna i Brännpunkt-artikeln om att föra över resurser till Södertörn har Göran Leth ”svårt att ta på allvar”.

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev