Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

TU om förslagen som hotar offentlighetsprincipen

Publicerad: 26 april 2016, 06:45

Ett allt mer slutet Sverige. Det blir resultatet om Justitiedepartementets förslag blir verklighet varnar TU:s ledning.

Ämnen i artikeln:

Jeanette GustafsdotterTU

Årets promemoria från justitiedepartementet om offentlighet och sekretess innehåller ett antal förslag som får varningsklockorna att ringa skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter och chefsjurist Per Hultengård i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Där har de listat ett antal förslag i promemorian som, om de blir verklighet, inte värnar utan inskränker offentlighetsprincipen menar de,

Förslagen är till exempel:

Kriminalvården har i en framställning till regeringen framfört att befintliga sekretessbestämmelser inte ger ett tillräckligt skydd för myndighetens arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet och begär utvidgad sekretess.

Departementspromemorian instämmer.

FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare vill i en framställning till regeringen att sekretess ska gälla hos Bokföringsnämnden för vissa uppgifter om skattesekretess.

Departementspromemorian håller med.

Göteborgs kyrkogårdsstyrelse vill ha sekretess för uppgifter som särskilt tar sikte på begravningsverksamhet.

Departementspromemorian håller med.

Riksbanken, Förvaltningsrätten i Stockholm och många flera vill ha stärkt sekretesskydd för vissa uppgifter om anställda.

Departementspromemorian håller med och fyller på med att låta detta gälla alla offentliganställda något som redan kritiserats från många håll.

Efter en anmälan till justitieombudsmannen JO föreslår departementspromemorian att den så kallade bibliotekssekretessen ska utsträckas till att också omfatta uppgifter om enskilds användning av informationsteknik i biblioteksverksamhet.

Departementspromemorian håller med.

Bland annat skriver Jeanette Gustafsdotter och Per Hultengård i debattartikeln att: det känns konstigt så här det 250:e året av tryckfrihet (1766-2016) att få en departementspromemoria i knät med förslag som uteslutande innebär en begränsning av medborgarnas insyn.

Det kan, åter igen, i det enskilda fallet finnas och ibland – vara viktigt med tystnad och hemligheter. Men låter vi det bli till princip har vi till sist inte så mycket kvar av vår offentlighetsprincip.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev