Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Tre fällningar i opinionsnämnden

Publicerad: 20 september 2005, 07:47

Aftonbladet, Falu Kuriren och Mitt i Värmdö har alla brutit mot god publicistisk sed, enligt Pressens opinionsnämnd.


Aftonbladet hade den 11 december i fjol en debattartikel om en med namn och bild utpekad 21-åring som tagit livet av sig. Den var, enligt PO, ömsint skriven av den unge mannens far. Men eftersom tidningen inte kontaktat den dödes mor och fått hennes medgivande till publiceringen har Aftonbladet, enligt PO och PON, brutit mot god publicistisk sed.
Ärende 67/2005

Falu Kuriren innehöll den 21 januari i år hade en artikel om en i rubriken benämnd ”Falsk psykolog”.
Socialstyrelsen hade uppmanat den omskrivna personen – som hade en äldre, begränsad psykologutbildning i bagaget- att inte kalla sig psykolog, vilket föranledde publiciteten.
Pressombudsmannen avskrev ärendet eftersom personen i fråga inte namngivits och inte heller, enligt PO, blivit beskriven på ett identifierbart sätt.
Anmälaren vände sig till opinionsnämnden som gjorde en annan bedömning.
PON anser inte att utpekandet varit begränsat och tycker att rubrikerna i Falu Kuriren varit allt för tillspetsade och att tidningen därmed brutit mot god publicistisk sed.
Ärende 70/2005

Mitt i Värmdö hade den 9 november förra året en artikel där en namngiven läkare anklagades för en miss i sitt arbete.
Eftersom den omskrivne inte fick tillfälle till samtidigt bemötande och tidningen inte varit tillräckligt källkritisk har Mitt i Värmdö, enligt PO och PON, brutit mot god publicistisk sed.
Ärende: 68/2005
Pia Estmer

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev