fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

SVT:s journalistik måste svara mot publikens och samhällets behov

SVT ska inom kort uppdatera sina riktlinjer när det gäller att citera andra medieföretag, enligt Anne Lagercrantz. Hon menar också att Jeanette Gustafsdotter har en för snäv syn på vad SVT:s uppdrag är.

Publicerad: 14 september 2017, 10:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SVT

Jag är glad för den pågående och livliga dialogen med Jeanette Gustafsdotter om public services uppdrag i förhållande till kommersiella mediebolag. Jag är också glad att vi är överens om att kvalitetsjournalistik, oavsett om den utförs av public service eller kommersiell media, aldrig varit viktigare än i dag.

Men jag ser samtidigt att Jeanette Gustafsdotter (med flera) återkommande pekar ut enskilda artiklar eller postningar som anekdotiska bevis för att SVT agerar utanför sitt uppdrag. Jeanette Gustafsdotter väljer också att göra sin poäng genom att enbart citera delar av våra anslagsvillkor och nämner exempelvis inte att våra medel ska användas till kompletterande verksamhet, vilket inkluderar text på nätet. Läser man lite till ser man även att det är sidoverksamheten som ska bedrivas konkurrensneutralt, det vill säga exempelvis försäljning av rättigheter till program som Bron utomlands och uthyrning av studiolokaler. Public service-verksamheten i övrigt är i sig inte och har aldrig varit konkurrensneutral. Den är till för att säkerställa samhällets demokratiska, kulturella och sociala behov.

En nyhetshändelse som den eskalerande konflikten mellan Nordkorea och omvärlden behöver vi belysa från olika håll. Erbjuda publiken fler perspektiv, anpassade utifrån publikens olika nivåer av förförståelse. Den långa artikel som Jeanette Gustafsdotter hänvisar till är en del av ett multimediapaket sammanställt av SVT Nyheter där vi helt i enlighet med vårt uppdrag låter video, text, grafik och stillbilder samspela. Det blir en fördjupning där syftet är att hjälpa publiken sätta sig in i en komplex konflikt med många bottnar genom att utnyttja nätets alla verktyg. Besökare på svtnyheter.se erbjöds även fördjupande tv-program som Världens konflikter om Nordkorea och Dokument utifrån: Vem är Kim Jong-un?.

Vår publik tar i allt större utsträckning del av SVT:s nyheter online (och utvecklingen går fort!) och min övertygelse är att public service aldrig haft ett viktigare uppdrag än att i ett brus av kända och okända avsändare på nätet möta publiken där den befinner sig med saklig och opartisk journalistik. Vi behöver nyttja alla de berättarsätt som finns tillgängliga – och då ingår det att fördjupa en nyhetshändelse också genom text. Det är också en viktig del i att tillgängliggöra våra nyheter för fler, från unga människor utan tv till personer med funktionsvariationer och de som helt enkelt bara vill ha nyheten snabbt sammanfattad.

Några ord om hur våra lokala redaktioner jobbar. TU sprider en bild av att SVT:s lokala nyhetsredaktioner lever på att plagiera lokala mediers material. Jag har stor förståelse för de utmaningar som lokaltidningarna möter men utgångspunkten är felaktig. Vi har i alla tider citerat varandra, eftersom ett medieföretag (må vara SVT eller kommersiell media) aldrig kan avstå en nyhet med stort allmänintresse bara för att någon annan part har varit först med att skriva om den. Ingen har äganderätt till en nyhet. Däremot ska vi självklart vara generösa med källhänvisningar om vi citerar och länka till källan.

Vi har under våren besökt lokala mediechefer över hela landet för att höra hur de ser på SVT:s roll lokalt och diskutera hur vi kan samarbeta. Det har varit givande och vi har fått med oss viktiga synpunkter. Flera har pekat på problemet om vi alltför omfattande citerar material som finns bakom betalväggar. Vi kommer därför, i en återkoppling till lokala mediechefer, inom kort presentera uppdaterade riktlinjer för hur vi på SVT hanterar bland annat citeringar. Jag tror också att det vore bra med någon form av branschstandard, eftersom frågan sträcker sig utanför public service.

Slutligen förstår vi inte riktigt vad Jeanette Gustafsdotter menar i slutet av sin krönika om att vi har lagt ut program med Hans Alfredson på våra Facebooksidor. För det stämmer ju inte. Det som lades ut var klipp runt en minut för att berätta för publiken att det nu finns ett stort utbud av fantastiska Hans Alfredson-program i SVT Play.

Anne Lagercrantz, divisionschef SVT

Mikael Marklund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SVT

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev