måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Sveriges Annonsörer till strid mot SVT och Sveriges Kvinnolobby

Publicerad: 17 oktober 2014, 05:04

Sveriges Annonsörer anser att Sveriges Kvinnolobby fick stå oemotsagda i sin syn på sexistisk reklam och anmäler SVT till granskningsnämnden.

Ämnen i artikeln:

Sveriges AnnonsörerSveriges Kvinnolobby

AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


Enligt Sveriges Annonsörer kom Sveriges Kvinnolobbys vice ordförande Clara Berglund med falska påståenden när hon argumenterade för lagstiftning mot sexistisk reklam.

I sin anmälan till Granskningsnämnden skriver Sveriges Annonsörer:

I inslaget gör representanten från Sveriges Kvinnolobby bland annat gällande att Stiftelsen Reklamombudsmannen, som är näringslivets självreglering av reklam, är ett tandlöst organ och att självregleringen i Sverige inte fungerar. Vad detta påstående grundar sig på får tittaren inte veta och inga frågor ställs heller av programledarna om vad som styrker detta påstående. Att Reklamombudsmannen pekas ut som en tandlös instans, dvs. att en klart utpekad part inte får möjlighet att bemöta detta påstående, står i strid med de grundläggande kraven om opartiskhet. Reklamombudsmannen borde rimligtvis ha blivit inbjuden och haft möjlighet att bemöta kritiken som riktas mot stiftelsen.

Utöver detta är det dessutom fråga om en ensidig behandling av ämnet där programledarna inte ställer några motfrågor till den inbjudna gästen från Sveriges Kvinnolobby om vad exempelvis en lagstiftning ska innehålla, till skillnad från dagens gällande regelverk. Inslaget innehåller även direkta felaktigheter i sak, till exempel att Miljöpartiet och Socialdemokraterna gått till val på att införa lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, vilket inte är fallet. Vidare påstås att de nordiska länderna har lagstiftning, vilket exempelvis Finland inte har. Det är givetvis högst relevant att lämnade sakuppgifter är korrekta i ett ämne som detta, vilket inte är fallet. Det innebär att inslaget även står i strid med kravet på saklighet.

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev