fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Skarp kritik riktas mot datalagringsutredningen

Publicerad: 26 augusti 2015, 11:06

Datalagring riskerar att hota källskyddet. Det menar Svenska Journalistförbundet (SJF), som skrivit ett remissyttrande.

Ämnen i artikeln:

Svenska Journalistförbundet

Linnéa Kihlström

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se


Syftet med Datalagringsutredningen var att se över den svenska datalagringslagstiftningen. Utredningen skulle se över om det behövs vidtas åtgärder för att stärka skyddet för den personliga integriteten och analysera Säkerhetspolisens eventuella behov av att med speciella medel få ta del av uppgifter om viss brottslig verksamhet och hur de särskilda möjligheterna i så fall skulle kunna se ut.

Journalistförbundet har i ett remissyttrande riktat stark kritik mot Datalagringsutredningen. Datalagring är i sig ett hot mot källskyddet. Tyvärr duckar regeringen såväl som utredaren för detta avgörande problem, säger Jonas Nordling, ordförande för journalistförbundet, i ett pressmeddelande.

I SJF:s remissyttrande uttrycks ett krav från förbundet att källskyddat material som kommit till polisens kännedom i samband med att de fått tillgång till datalagring ska förstöras också hos datalagraren. Och beslut om inhämtning av uppgifter skall, enligt SJF, fattas av domstol.

Dessutom ställer sig förbundet negativa till förslaget att Säkerhetspolisen ska kunna kartlägga brottslig verksamhet mot redaktioner för att förebygga brott mot journalister, något förbundet menar riskerar att hota källskyddet.

Det finns enligt Journalistförbundet ett behov av att se över tvångsmedelslagstiftningen: ”Högsta Domstolen anser att lagstiftningen på området är otidsenlig och måste ses över. Det framgår mycket tydligt i HD:s beslut angående husrannsakan mot Aftonbladet. Journalistförbundet välkomnar en sådan översyn”, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Också Advokatsamfundet kritiserar utredningen om datalagringen. Enligt Advokatsamfundets Anne Ramberg övertygar inte argumenten om nyttan och i ett remissvar till regeringen skriver hon: ”Utredningen har inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till den personliga integriteten vid sina överväganden”.

Anne Ramberg tar också upp risken med att de lagrade uppgifterna kan innehålla information om kommunikationen som omfattas av meddelandeskyddet, till exempel vilka som kommunicerat och varifrån man kommunicerat: ”Av de lagrade uppgifterna kan ju till exempel framgå vem som har lämnat tips till en journalist, vilket är just sådana uppgifter som ska skyddas”.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev