Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Sexuella trakasserier på TT

Publicerad: 5 december 2017, 13:32

Den externa utredningen på TT Nyhetsbyrån visar att flera kvinnor utsatts för sexuella trakasserier. Rapporten visar också att företaget inte tagit kvinnornas upplevelser på allvar, enligt SJF-klubbens ordförande Olle Lindström.


Ämnen i artikeln:

TT Nyhetsbyrån

Den externa utredning som inleddes för några veckor sedan är nu färdig. Den slår fast att flera kvinnor utsatts för sexuella trakasserier av en medarbetare på TT. Det har bland annat handlat om ovälkommen beröring, grovt språkbruk och sexuella inviter och anspelningar. Dessutom visar den att de åtgärder TT vidtagit inte varit tillräckliga och att det funnits flera formella fel i processerna.

– Det är bra att dessa fall nu genomlysts och det är tydligt att vi som arbetsgivare har mycket att lära av hur de har hanterats. Vi ber om ursäkt till de kvinnor som inte fått tillräckligt stöd och kommer att göra vårt yttersta för att, med lärdomarna från hur de här fallen har hanterats, bli bättre på att både förebygga och hantera liknande händelser, säger TT:s chefredaktör och vd Jonas Eriksson.

Nu har TT bildat en grupp med representanter från klubb, huvudskyddsombud och ledning som ska ta fram ett åtgärdspaket med utgångspunkt i utredningens rekommendationer. Det handlar bland annat om utbildningar på alla nivåer i företaget.

– Det är en bra rapport som tydligt visar att företaget inte tagit kvinnornas upplevelser på allvar. Den är en bra utgångspunkt för vårt förebyggande arbetsmiljöarbete mot alla former av trakasserier och därmed göra TT till en ännu bättre arbetsplats, säger SJF-klubbens ordförande Olle Lindström.

Utredningen har genomförts av arbetsrättsjurist Maria Hagberg Forss, som har fått sina direktiv av TT:s SJF-klubb och huvudskyddsombud.

Utredningens sammanfattande slutsatser:

•       Arbetsgivaren borde mer formellt till ledningsnivå ha lyft och hanterat den information/de uppgifter som framfördes, för att där kunna fatta tydliga beslut samt säkerställa att information och direktiv nådde de chefer och medarbetare som skulle verkställa besluten.
 
•       Ärendena borde ha dokumenterats ordentligt, i syfte att kunna fatta adekvata beslut om åtgärder, att kunna följa upp resultatet av de åtgärder som beslutats samt att kunna återkoppla ordentligt till berörda personer.
 
•       Att uppgifter om sexuella trakasserier framkommit inom organisationen borde ha kommunicerats med de fackliga representanterna, skyddsombuden, i syfte att kunna samverka om aktiva åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.
 
•       Ärendena borde också ha utretts noggrannare, genom varsamma samtal med inblandade personer och vittnen, i syfte att få ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta beslut om skäliga åtgärder.
 
•       Den åtgärd som vidtogs – att inte inblandade personer ensamma skulle behöva resa tillsammans – var skälig men borde ha kommunicerats tydligare (se första punkten) till de chefer och medarbetare som skulle planera resorna.
 
•       Det hade varit skäligt att arbetsgivaren vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerställa att de utsatta kvinnorna inte skulle behöva arbeta tillsammans med den man som utsatt dem för ovälkommet uppträdande/sexuella trakasserier. Sådana åtgärder borde ha gällt även det dagliga arbetet på hemmaplan samt resor i närvaro av andra kollegor.
 
•       Arbetsgivaren borde ha erbjudit bättre hjälp och stöd, återkopplat bättre till berörda personer och följt upp hur de beslutade åtgärderna fungerat, i syfte att kunna ta ställning till om det fanns ytterligare åtgärder som skäligen borde ha vidtagits.
 
•       De s.k. disciplinära åtgärder som vidtogs mot den person vars uppträdande uppfattats ovälkommet och kränkande, var adekvata och lämpliga i den uppkomna situationen men hade vid noggrannare utredning kunnat vara mer ingripande.
 
•       Rekommendationer för framtiden är att delegera arbetsmiljöarbetet tydligt och ändamålsenligt, att säkerställa att riktlinjer och rutiner är välkända och fungerar samt att i samverkan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier/kränkande särbehandling bör integreras.

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

TT Nyhetsbyrån

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev