Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Så vill partierna förändra presstödet

Publicerad: 14 september 2010, 06:41

Allianspartierna är splittrade i synen på presstödets framtid men överens om att det inte behövs nya regler som gör det lättare för nättidskrifter att få presstöd. Det visar Medievärldens enkät.


Inom vänsterblocket finns en större samstämmighet kring stödet. Det visar Medievärldens enkät.

Inom alliansen går meningarna om presstödets framtid starkt i sär. Moderaterna och Kristdemokraterna vill ha en översyn av hela presstödet medan Folkpartiet vill att det på lång sikt ska avskaffas. Centerpartiet vill ha det kvar för att på så sätt bevara mångfalden i tidningsvärlden.

Inget av alliansens partier tycker att det behöver bli lättare för mindre aktörer och nättidskrifter att få presstöd. Centern tycker överhuvudtaget inte att nättidskrifter ska omfattas av presstödet

Vänsterblocket är eniga om att presstödet behövs och samtliga ser det som en garanti för mångfalden på tidningsmarknaden. Socialdemokraterna anser dock att stödet behöver moderniseras för att öka möjligheterna till fri debatt och mångfald.

Socialdemokraterna och Vänstern vill underlätta för kulturtidskrifter och tidningar på minoritetsspråk att få stöd medan Miljöpartiet ännu inte vill uttala sig specifikt i frågan.

Feministiskt initiativ vill att presstödet ska kunna ges till de nya medieformer som uppstår i samband med den pågående strukturförändringen i hela branschen.

Vill ni förändra presstödet och i så fall hur?

Socialdemokraterna:

Ja, vi tror att det behöver moderniseras för att öka möjligheter till fri debatt och öka mångfalden av tidningar och digitala medier. Vi behöver se över möjligheter för ex digitala medier och medier på minoritets språk att få presstöd. Även distributionsstödet behöver ses över.

Vänsterpartiet:

Ja, och förändringen består av tre större delar. Det är viktigt att det finns ett stödsystem som inte lägger sig i innehållet i media. Vi vill inte ha en massa smakdomare. Vi vill också öka stödet till kulturtidskrifter och dessutom underlätta för nationella minoriteter att starta tidningar.

Miljöpartiet:

Media får inte bli för enkelriktad, fler måste få komma till tals. Vi vill också att nyhetsmaterialet i tidningarna ska vara mer varierat och inte så lika som det är idag. Fler röster måste få komma till tals, det är vår ingång i hela frågan.

Feministiskt initiativ:

Ja. Allt handlar inte om papperstidningar längre. Presstödet ges idag företrädesvis till dagstidningar i större städer. Den mediala strukturen är dock under förändring och stödet bör kunna ges till nya medieformer så som nättidningar och partipolitiskt obundna föreningsradio.

Moderaterna:

Presstödssystemet är nyligen, efter vissa justeringar, godkänt av EU-kommissionen, efter några justeringar. Stödet ses över igen inom sex år, vilket var ett krav från EU. Moderaterna anser att det är bra med en rejäl översyn av hela presstödet och dess inverkan på konkurrensen inom medieområdet.

Folkpartiet:

Vår långsiktiga inställning är, som vi sagt tidigare, att presstödet bör avvecklas i samband med att reklamskatten avskaffas.

Centerpartiet:

Starka och oberoende massmedier är en förutsättning för en fungerande demokrati. Det är viktigt att det finns fungerande mediebevakning i alla delar av landet och att det finns goda förutsättningar för konkurrerande medier. Centerpartiet verkar för att systemet med dagens presstöd skall fortsätta i syfte att upprätthålla en mångfald i tidningsbranschen.

Kristdemokraterna:

Vi vill få ner stödet till storstadstidningar, på sikt tycker vi att de är det orimligt höga. Presstödstidningar som köps upp av förstatidningar och lever kvar med fortsatt presstöd är på sikt inte hållbart. Man bör göra en allmän översyn av presstödet.

Valet 2010

Ska presstöd förvandlas till vinst?

SvD behöver presstöd oavsett vinst

Klara regler ger arbetsro

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev