Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Så vill Journalistförbundet utveckla branschen

Publicerad: 28 januari 2014, 06:42

Journalistförbundets ska jobba för nya journalistiska ansvarstagande medier, fler medieröster och utgivare.


Ämnen i artikeln:

Journalistförbundet

Det är en av punkterna i förbundets nya handlingsplan som ska klubbas på kongressen i oktober.

Den föreslagna handlingsplanen i sin helhet ser ut så här:

Journalistförbundet vill:

Minska otryggheten

Kartlägga otrygga jobb bland våra medlemmar.

Belysa och bekämpa arbetsgivares missbruk av visstidsanställningar, bemanningsföretag och felaktiga frilansuppdrag.

Förbättra a-kassa, sjukförsäkring och andra sociala trygghetssystem för frilansar och anställda.

Öka kompetensutvecklingen, genom bland annat kompetensutvecklingsråd på arbetsplatser, kurser i Servicebolaget, och vidareutbildningsstipendier.

Höja värdet på vårt arbete

Teckna kollektivavtal på alla typer av redaktionella arbetsplatser.

Modernisera kollektivavtal och frilansavtal, utan gränser mellan medieslag.

Arbeta för bättre villkor för visstidsanställda och bemanningsanställda genom centrala och lokala avtal.

Motverka lönestagnation och genomföra den nya löneprocessen i journalistavtalen.

Göra frilansrekommendationen och kalkylatorn till de etablerade verktygen för arvodering.

Minska stress och ohälsa

Stärka skyddsombuden och det lokala arbetsmiljöarbetet.

Begränsa och motverka negativa effekter av ob- och skiftarbete.

Åstadkomma bättre balans mellan arbete och fritid i en ständigt uppkopplad tillvaro.

Stärka journalisterna

Höja journalistyrkets status.

Uppmärksamma och motverka hot, trakasserier och våld mot journalister.

Värna den redaktionella integriteten och journalistikens uppdrag i det demokratiska samhället.

Arbeta för ett nytt, brett och trovärdigt medieetiskt självreglerande system inklusive den enskilda journalistens etiska ansvar.

Värna upphovsrätten genom centrala och lokala avtal samt opinionsbilda kring upphovsrättens betydelse för alla journalister.

Kräva att arbetsgivare och lagstiftare gör det möjligt för journalister att leva upp till grundlagens regler om källskydd.

Organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet

Bibehålla och utveckla medlemskapet som självklart for alla med journalistiska arbeten.

Aktivera alla delar av förbundet.

Rekrytera målinriktat, med särskild inriktning mot frilansar, unga, arbetsledare samt journalister på nya arbetsplatser.

Utveckla mediebranschen

Verka för nya journalistiska ansvarstagande medier, fler medieröster och utgivare.

Öka medarbetarnas närvaro och inflytande på utvecklingsarbetet i medieföretagen.

Läs mer på Journalisten.se

Ämnen i artikeln:

Journalistförbundet

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev