torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Remissvar kring mediegrundlagsskyddet lämnade

Publicerad: 11 januari 2017, 09:01

Nu har TU, Journalistförbundet (SJF) och Publicistklubben (PK) lämnat sina remissvar på utredningen "Ändrade mediegrundlagar". UPPDATERAD

Ämnen i artikeln:

SJFTU

Linnéa Kihlström

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se


I mitten av september lämnade den parlamentariskt sammansatta Mediegrundlagskommittén sitt betänkande ”Ändrade mediegrundlagar” (SOU 2016:58). I betänkandet presenterades lagförslag inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området, vilka skulle göra grundlagarna mer tydliga och lättillämpade.

Kommittén föreslog bland annat undantag för känsliga personuppgifter för vissa söktjänster, däribland omdiskuterade Lexbase. Men någon preskriptionstid för webbpubliceringar föreslog kommittén inte.

TU, SJF och PK har nu lämnat sina remissvar om utredningen.

TU skriver i ett pressmeddelande att man välkomnar flera av förslagen. Samtidigt anser organisationen att den hänsyn kommittén tar till till personlig integritet ges alltför stort utrymme och blir på bekostnad av tryck- och yttrandefriheten. Framför allt är TU kritisk mot förslagen om preskriptionstid och utgivaransvar för databaser.

Kommittén vill inte se någon preskriptionstid för webbpubliceringar, men föreslår att det införs en ansvarsbegränsning för material som är äldre än ett år. Begränsningen innebär att ansvarig utgivare måste ta bort materialet inom två veckor efter att de kontaktats av Justitiekanslern eller en målsägande som påtalat det.

TU anser att det, med tanke på den stora informationsmängd som hinner publiceras under ett år, är orimligt ”att begära att en utgivare ska kunna överblicka – och ta ansvar för – vad föregående utgivare publicerat det senaste året.” Även SJF är kritisk och anser inte att förslaget gör det enklare för mediekonsumenten att förstå vad som gäller utan ser en risk att två veckors-fristen utnyttjas. Publicistklubben skriver i sitt remissvar att kommitténs förslag om ansvarsbegränsning ”får ses som ett steg framåt” men anser inte att det är tillräckligt.

SJF tycker att förslagen om databasregeln, användarkommentarer samt massmedieföretag och sociala medier är bra. Förbundet ställer sig dock kritisk till förlaget om e-böcker och ljudböcker. Enligt SJF riskerar nämligen förslaget, som skulle innebära att e-böcker och ljudböcker som kommit ut i tryckt form ska följa samma regler om ansvarigt utgivarskap som tryckta böcker, att medföra tillämpningsproblem.

Förbundet ställer sig också kritisk till förslagen om personlig integritet och grundlagsskydd samt internationellt rättsligt samarbete, vilket också PK gör.

Hela betänkandet ”Ändrade mediegrundlagar” (SOU 2016:58) kan du ladda ned här.

TU:s remissvar hittar du här.

SJF:s remissvar hittar du här.

PK:s remissvar hittar du här.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev