onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Promedia får presstöd men inte Sydsvenskan

Publicerad: 19 februari 2014, 11:04

Länstidningen i Södertälje får över 15 miljoner kronor i presstöd. Däremot blev det tummen ner för Sydsvenskan. UPPDATERAD

Ämnen i artikeln:

PresstödPromediaSydsvenskan

Länstidningen i Södertälje får 15 557 000 i driftstöd. Det beslutade Presstödsnämnden vid sitt senaste möte.

Hade inte Promedia fått pengarna hade det varit omöjligt att ge ut LT sex dagar i veckan i Södertälje med omnejd. Så koncern-vd Lena Larsson är nöjd med beslutet.

Vad hade hänt om det inte blivit några pengar?

Det hade vi fått ta då.

Sydsvenskan fick avslag på sin ansökan som kunde ha inneburit ett tillskott på omkring 50 miljoner.

Det är tråkigt att vi inte fick det, men det påverkar inte verksamheten på något sätt då det inte fanns med i vår budget, säger Sydsvenskans vice-vd Anette Östergren.

Båda tidningarna har en hushållstäckning på under 30 procent, men i Sydsvenskans fall anser inte nämnden att det ger en rättvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden.

”Mot bakgrund av den utredning som gjorts av tidningens anso?kan a?r den sammantagna bilden att Sydsvenskans sta?llning som annonsakto?r har fo?rsa?mrats, i likhet med vad som ga?ller generellt fo?r dagspressen. Alltja?mt har Sydsvenskan en fortsatt stark position pa? reklammarknaden i spridningsomra?det. Varken i regionen A28 eller i hela Ska?ne finns na?gon enskilt sto?rre akto?r pa? annonsmarknaden a?n Sydsvenskan. Pa? annonsmarknaden fo?r dagspress a?r det a?nnu tydligare att Sydsvenskan a?r den sto?rsta akto?ren. Pressto?dsna?mndens bedo?mning a?r att fo?rha?llandena inom tidningens hela spridningsomra?de inneba?r att det a?r uppenbart att ta?ckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensfo?rma?ga pa? annonsmarknaden och avsla?r tidningens anso?kan om driftssto?d.”

Om Länstidningen i Södertälje skriver Presstödsnämnden: ”La?nstidningen, So?derta?ljes spridningsomra?de a?r dels utgivningsorten So?derta?lje, dels Nykvarn. Pa? utgivningsorten har tidningen en ta?ckningsgrad pa? 24 procent 2013 och under tre a?r var den 26 procent. I Nykvarn var ta?ckningsgraden 34 procent 2013. Den o?verva?gande delen av tidningens upplaga, 86 procent, a?r spridd i So?derta?lje, som a?r den klart sto?rsta orten. Av dessa uppgifter drar na?mnden slutsatsen att So?derta?lje utgo?r tidningens huvudsakliga spridningsomra?de och den utgo?r ocksa? det viktigaste underlaget fo?r tidningens annonsmarknad. Pressto?dsna?mnden kan mot den bakgrunden konstatera att La?nstidningen, So?derta?lje inte har na?gon stark sta?llning pa? andra sto?rre orter eller i o?vrigt i regionen som inneba?r att det a?r uppenbart att ta?ckningsgraden pa? utgivningsorten ger en missvisande bild av tidningens konkurrensfo?rma?ga pa? annonsmarknaden.”

Laholms Tidning förlorar presstödet igen

Promedia söker presstöd för LT

Sydsvenskan söker presstöd

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev