Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Presstödsnämnden backar om distributionsstödet

Publicerad: 21 september 2012, 07:21

Nämnden backar än en gång om villkoren för att få statligt distributionsstöd.

Ämnen i artikeln:

DistributionPresstöd

AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


Presstödsnämnden backar än en gång om likaprisprincipen i alla transportled som villkor för att få statligt distributionsstöd. Nämnden känner sig tvingad eftersom man annars riskerade att se hela den svenska samdistributionsmodellen rämna. Vid det senaste sammanträdet den 12 september beslutade nämnden därför att distributionsföretagen kan fortsätta med att särdebitera regionala transporter.

Tanken med samdistributionen är att alla tidningar skall ha lika möjlighet att delas ut. Antalet exemplar som distribueras eller vikten på tidningen skall inte påverka prissättning. Det är likapris som gäller enligt statens regler från tidigt 1970-tal. Enligt regelverket skall tunga Dagens Nyheter inte betala mer för sin distribution än till exempel tunna Laholms Tidning. I all annan transportverksamhet är det vikten och volymen som sätter priset. I dagstidningsbranschen har successivt flera avsteg gjorts från likaprisprincipen och detta har både de stora rikstidningarna, utredare, regering och presstödsnämnden reagerat på.

Men var börjar och slutar samdistributionen? Distributionsföretagen har tagit betalt för transporten till den lokala utdelningen och kallat detta för regionala transporter utan att tillämpa likaprisprincipen. Uppräkningen i packsalen av de samdistribuerade tidningarna har också lett till betydande kostnader som ifrågasatts. Det är de här särdebiteringarna från distributionsföretagen som nämnden försökt sätta stoppa för

Redan 2006 började nämnden ifrågasätta prissättningen i samdistributionen. När gemensamt ägda distributionsbolag sköter distributionen av dagstidningen är prissättningen normalt inte något problem för de delägande tidningsföretagen. Men de stora tidningskoncernerna som inte fanns på 70-talet har sett affärsmöjligheter i distributionsledet och då tagit över distributionen på sina egna huvudmarknader även om distributionsstödet kanaliseras via Tidningstjänst för Prolog, UNT Media, NTM Distribution och Herencokoncernen.

En av upprinnelserna till tvisten är en begäran från SvD och Dagens Nyheter att titta på dåvarande Mittmedias distributionsbolag, Svensk Morgondistributions prissättning. SvD:s produktionschef Johan Hammar hänvisade då i en skriftväxling med nämnden att distributionsbolagen tar fortfarande ut vinster som går till ägarna istället för att sänka exemplarpriset och argumenterar om att dessa vinster kommer från annan verksamhet än

tidningsutdelning.

När presstödsnämnden tog tag i regelverket för samdistribution för första gången försökte den få med sampackningen i den kostnadsmassa som skulle omfattas av likaprisprincipen. Efter protester från distributionsföretagen backade nämnden och kom så småningom fram till att packningsarbetet kunde särfaktureras.

Men beslutet om riktlinjer för distributionskostnadsberäkningar som togs av nämnden i september 2011 mötte ändå en ström av protester från några av aktörerna och införandet senarelades enligt ett beslut i februari 2012. Nu skulle de regionala transporterna inte ingå i likapriset förrän den 1 januari 2013. Men efter fortsatta kontakter med branschen backar nämnden från detta beslut. Enligt beslutet vid det senaste sammanträdet kan de regionala transporterna som hittills faktureras separat när likapriset skall beräknas. Nämnden nöjer sig med att uppmuntra branschen till en utjämning av priset där så är möjligt och till ökad transparens.

Samdistributionsstödet blir i år cirka 65 miljoner kronor.  Stödet har inte höjts sedan 2001 och utgår idag med 10,1 öre per ex som delas ut. Om den årliga upplagan går över 7 miljoner ex minskar exemplarstödet successivt.

Presstödsnämnden ser framför sig fortsatta fallande upplagor och i sitt förslag till flerårsbudget tror den att stödet kommer att minska med 1 miljon kronor per år de närmste åren.

Här är de största mottagarna av samdistributionsstöd:

Dagens Nyheter 5 767 995

Göteborgsposten 4 192 641

Svenska Dagbladet 3 607 320

Sydsvenska Dagbladet 2 583 196

Dagens Industri 1 808 967

Lars Herlin

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev