måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Presstödet: Så argumenterar Sverige för stödet mot EU

Publicerad: 16 september 2008, 11:44

Presstödsförändringarna är nu notifierade. Sveriges linje är att stödet fanns vid inträdet i EU 1996 och det gäller tills vidare. Någon bortre gräns för stöd finns inte.


Det är förändringarna av presstödet som beslöts juni 2006 som nu åter anmäls, notifieras, till kommissionen.

”Presstödsförordningen är anmäld som ett befintligt stöd och gäller tills vidare. Stödet är inte förknippat med någon av EU utformad riktlinje, varför de tidsramar som är förknippade med riktlinjerna inte gäller i detta fall.”

Tidsbegränsningen är en viktig fråga, EG-fördraget förordar tidsbegränsade stöd. Därför betonar Sverige den aspekten.

Den springande punkten i prövningen är om stödet är förenligt med EG-fördraget i stprt, framför allt konkurr4ensfrågorna över gränserna. Så här går argumentationen:

”Sverige anser att den anmälda stödåtgärden är förenlig med EG:s regler om statligt stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget och välkomnar kommissionens granskning av detta förhållande.

Presstödets syfte är att främja mediemångfald. Syftet ligger i linje med EU:s gemensamma intresse av att främja mediepluralism, vilket t.ex. uttalas i artikel 11 (2) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och av kommissionen i ett pressmeddelande den 16 januari 2007. Enligt Karl Erik Gustafsson, professor i massmedieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är driftsstödet förklaringen till att det fortfarande finns en mångfald inom den svenska dagspressen. Presstödet kan därför sägas ha en gynnsam effekt genom att det främjar medie- och åsiktsmångfalden i landet.

Sverige anser att presstödet inte påverkar handelsvillkoren i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset, främst eftersom dagstidningsutgivning har förblivit en nationell verksamhet.”

”Sverige bedömer att stödet som ges inom ramen för stödordningen står i proportion till de mål staten vill uppnå. Presstödet är till sin konstruktion skräddarsytt för att lösa tidningsbranschens egna problem med bristande konkurrens och höga etableringshinder.”

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev