tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

PON: Tre sätt se på publiceringar om Hagamannen

Publicerad: 22 december 2006, 07:54

Opinionsnämnden var djupt oenig om hur den skulle bedöma publiceringar i Expressen och GT om gripandet av den så kallade Hagamannen.


Nämnden fann att allmänintresset uppväger publicitetsskadan när det gäller Hagamannen själv, men uppgifter om mannens familjeförhållanden har medfört en betydande och oacceptabel publicitetsskada för hans sambo och två barn.
Expressen och GT har båda brutit mot god publicistisk sed. Det är en majoritet av nämndens ledamöter ense om, men flera av dem hade en annan uppfattning
De båda ordförandena Marianne Eliason och Ella Nyström, en ledamot samt  fyra inte närvarande suppleanter hävdade att det är ofrånkomligt att såväl en misstänkt gärningsman som dennes anhöriga måste acceptera en publicitetsskada, men de vände sig mot att tidningarna i ett så tidigt skede av brottsutredningen namngav och publicerade bilder på den misstänkte.
Fyra ledamöter plus en icke närvarande suppleant ansåg att sambo och barn inte led någon ytterligare publicitetsskada av att bild på bostaden publicerades eller av uppgifter om familjeförhållanden utöver den skada som var en oundviklig följd av att mannens namn och bild fanns i tidningarna. Ärende 119/2006 och 120/2006

Expressen bröt mot god publicistisk sed genom att i mars i år på ettan publicera en stor bild på en mordmisstänkt tillsammans med texten ”Jan, 31, häktad – berättar om mordet på sambon”. Rubriken löd ”Den leende styckmördaren”. Inne i tidningen fanns över två sidor rubriken ”Han ler i rätten” och bilden från ettan samt en artikel med rubriken ”Jan, 31, oberörd när han häktades för styckmordet”. Mannen ansåg i sin anmälan att bilden utsatt anhöriga och honom själv för onödigt lidande.
PO och PON är ense om att bildpubliceringen pekade ut mannen vilket inneburit en allvarlig integritetskränkning. En av nämnden ledamöter var skiljaktig och ville fria tidningen. Ärende 121/2006

Aftonbladet bröt mot god publicistisk sed genom att i mars på ettan  har publicerat en stor bild på en mordmisstänkt med rubrikerna ”Styckmordet” och ”Janne, 31, styckade sin sambo”. Under bilden stod att mannen erkänt och att han häktats. Bilden återkom inne i tidningen, nu med bildtexten ”Styckmördaren ler mot fotograferna” och uppgifterna om att mannen verkade oberörd. En av artikelrubrikerna löd ”Sitter i rätten – med ett leende”.
PO och PON för samma resonemang som kring publiceringen i Expressen. En ledamot var även här skiljaktig. Ärende 122/2006

Örnsköldsviks Allehanda åsidosatte god publicistisk sed genom en artikel i december i fjol inte ge en person, namngiven i en notis om samma omständigheter tidigare under hösten, möjlighet till samtidigt bemötande. Mannen, en före detta anställd vid en namngiven skola, hade stämt landstinget för brott mot upphovsrättslagen. Skolan hade utan lov använt en bild som han tagit. I artikeln åberopades uppgifter från landstinget om att mannen tvingats sluta sin anställning och att han misskött sig. PO och PON noterat att det finns ett allmänintresse, men vänder sig mot att tidningen vidarebefordrat landstingets resonemang utan att mannen fått möjlighet att bemöta. Ärende 123/2006

Upsala Nya Tidning åsidosatte god publicistisk i en notis, ”Handikappad nekad hjälp”, publicerad både i papperstidning och på nätet  i maj i år. Den handikappades namn, ålder och bostadsort samt uppgifter om diagnos och familjehemsplacering angavs i notisen som berättade att en omsorgsnämnd inte ville köpa  en omsorgsplats åt kvinnan
i en namngiven ort.
PO och PON anser att tidningen åsamkat kvinnan oförsvarlig publicitetsskada genom att utan hennes samtycke återge integritetskänsliga uppgifter. Ärende 124/2006

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev