Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

PON klandrar Universitetsläraren

Publicerad: 13 december 2016, 14:37

SULF:s medlemstidning Universitetsläraren klandras för att ha publicerat en artikel i vilken en prefekt som anklagas för att ha försökt tysta kritiker inte fått komma till tals.


Ämnen i artikeln:

POPON

Den aktuella artikeln publicerades i slutet av februari i år och handlade om anklagelser som riktades mot en prefekt vid Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet. Rubriken var ”Göteborgsprefekt anklagas för grundlagsbrott” och i artikeln publicerades uppgifter om att prefekten skulle ha försökt tysta kritiska röster samt efterforskat medarbetarnas mediekontakter.

Det hela började med att en dekan stod inför en pensionering. Med anledning av det anställdes hon av prefekten som seniorprofessor vid institutionen för filosofi, lingvistisk och vetenskapsteori. Det för att hon skulle kunna fortsätta som dekan.

Händelsen ledde till en intern konflikt som både tog sig uttryck i Facebook-inlägg med efterföljande kommentarer och mejlkonversationer. Delar av mejlen publicerades i Göteborgs-Posten.

Prefekten anmälde artikeln till Pressombudsmannen genom ombud. Enligt henne innehöll artikeln flera felaktigheter. Dessutom ansåg prefekten att det var utpekande och kränkande att artikeln enbart handlade om henne trots att de var två prefekter som anmälts till justitiekanslern. Vidare hade prefekten invändningar mot att hon inte fick möjlighet att berätta sin version trots att hon anklagades för grundlagsbrott.

I anmälan står att ”den sammantagna bilden utgjorde ett utpekande med ogrundade och insinuanta påståenden. Det var smutskastning och riskerade att leda till konsekvenser för henne, både privat och karriärmässigt.”

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare att den gör tolkningen att innehållet i artikeln är sant i och med att prefekten inte någonstans i sin anmälan anfört motsatsen. Vidare bedömde tidningen att ärendet hade ett uppenbart allmänintresse samt att den i publiceringen visat respekt för den personliga integriteten. Någon begäran om rättelse eller kommentar från prefekten hade inte heller inkommit till tidningen.

PO gör bedömningen att prefektens ställning inom universitetet i kombination med det allvarliga brott det kunde vara fråga om motiverar en namnpublicering. Däremot anser PO att tidningen borde ha kontaktat prefekten och låtit henne bemöta anklagelserna i artikeln före publicering, vilket inte skett.

PON går på PO:s linje och klandrar Universitetsläraren för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Läs mer på PO/PON:s hemsida.

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

POPON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev