Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

PON avvisar Gellert Tamas anmälan mot DN

Publicerad: 15 juni 2015, 09:53

Gellert Tamas anmälan av två DN-texter avskrivs av Pressens Opinionsnämnd som inte ser någon anledning att göra avsteg från sin tremånadersregel.


Medievärlden har tidigare skrivit om Gellert Tamas PO-anmälan, efter att han själv kommenterat den på Aftonbladet Kultur.

Det gäller två texter på Dagens Nyheters ledarsida, en som publicerades 2007 och en som publicerades 2009. Båda finns fortfarande publicerade på DN:s hemsida.

Gellert Tamas argumenterade för att PO och PON skulle göra ett avsteg från den regel som säger att en text måste anmälas inom tre månader från publiceringen.

Hans två huvudargument var:

1. En hänvisning till YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen) där publiceringar på internet beskrivs som ”pågående” så länge en artikel finns tillgänglig.

2. Att tremånadersregeln enbart gäller normalfallet och att det finns flera skäl till att detta fall ska utgöra ett undantag. (Att de digitala publiceringarna är ständigt pågående, att det handlar om faktafel i en omdiskuterad fråga, att DN inte rättat uppgifterna trots att dessa fel påtalats och att den senaste begäran om rättelse skedde inom tre månader från anmälan).

Det första argumentet avvisar PO med hänvisning till en annan skrivning i instruktionerna till PO: ”Anmälan till PO kan upptas till prövning endast om den avser artikel eller Internetpublicering som publicerats inom tre månader före dagen då anmälan inkom, såvida icke särskilda skäl föreligger”. PO påpekar också att PO:s huvudman Pressens Samarbetsnämnd inte är bunden till YGL utan fritt kan formulera sina instruktioner, och i fallet med tremånadersregeln valt att särskilja sina regler från YGL:s.

Det andra argumentet, om särskilda skäl, avfärdas också av PO. Enligt PO existerar den formuleringen för att det ska finnas en möjlighet till prövning även efter tre månader, men den är ytterst begränsad.

”En aspekt som tillkommer vid offentliga debatter”, skriver PO vidare, ”är anmälarens möjlighet att själv komma till tals i sakfrågan”. Han resonerar där för att Gellert Tamas sannolikt är den person i Sverige som haft möjlighet att framföra den mest omfattande faktaredovisningen och argumentationen i dessa frågor. ”Att du har tillgång till denna offentliga arena talar för att det inte existerar särskilda skäl i ditt fall”, avslutar PO.

Pressens Opinionsnämnd går på PO:s linje och avskrivningsbeslutet står därmed fast.

”Wolodarski förkastar det pressetiska systemet”

Gellert Tamas hotar Peter Wolodarski med stämning

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev