Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Parallella medievärldar för unga och gamla

Publicerad: 24 juni 2015, 11:10

Ökade generationsklyftor i mediekonsumtionen en av slutsatserna i den nya forskarantologin "Fragment".


Bland medieanalyserna skrivna av samhällsforskare finns kapitlen ”Mediemoral i en digital värld” av Stina Bengtsson och Bengt Johansson, och ”Dagstidningsprenumeration igår, idag och imorgon?” av Lennart Weibull.

Ulrika Andersson konstaterar i ett kapitel om dagspressens digitala plattformar kontra papperstidningen att: ”Valet av plattform för läsning av morgontidningar respektive kvällstidningar skiljer sig väsentligen åt mellan olika grupper i befolkningen, framför allt när det gäller morgontidningar.”

Jonas Ohlsson skriver i ”Nyhetskonsumtionens mekanismer” att nyhetsanvändningen idag kännetecknas av stora åldersklyftor: ”Unga och gamla i dagens Sverige lever i allt högre utsträckning i parallella medievärldar”.

Könstillhörighet är också en faktor som verkar få ökad betydelse på internet. Män visar sig vara mer benägna att ta del av såväl digital dagspress som fördjupningsmedier på nätet än vad kvinnor är. Men ”för nyheter via sociala medier råder i stället det helt omvända förhållandet. Här dominerar kvinnorna”, berättar Ohlsson.

Antologin, som innehåller helt nya analyser av 2014 års nationella SOM-undersökning, kan läsas i sin helhet som pdf här.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev