Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Opinionsnömnden klndrar sex: BLT, GT, Bladet, JP, SvD och E24

Publicerad: 18 september 2009, 09:12

Oansvarig hållning för kommentarer på hemsida, utpekanden med namn och bild, bristande hänsyn till brottsoffer och spridning av integritetskänsliga uppgifter gör att sex tidningar klandras för att ha åsidosatt eller brutit mot god publciistisk sed.


Ämnen i artikeln:

GTJönköpings-PostenAftonbladetE24Svenska Dagbladet

Blekinge Läns Tidning åsidosatte publicistisk sed då tidningen i juli i fjol på sin hemsida publicerade en artikel om ett bolag som stämts av en anställd. Flera kommentarer publicerades samtidigt,  av vilka en riktade hård kritik mot bolag och ledning. Bland annat stod det att dömda knarkare drev verksamheten.

Bolagets vd gjorde anmälan.

De pressetiska reglerna gäller även kommentarena på hemsidan, skriver PO, som anser att BLT inte iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Opinionsnämnden delar den bedömningen.

GT åsidosatte god publicistisk sed då tidningen i juni i fjol under rubriken Han siktade på ögat med pennan beskrev hur en man hade attackerat en kvinnlig socialsekreterare. En bild på kvinnans skadade öka illustrerade. GT angav var händelsen inträffat.

Kvinnan gjorde anmälan med hänvisning till att brottsoffer ska visas största möjliga hänsyn.

PO anser inte att GT har iakttagit en ansvarig publicistisk hållning genom att förmedla detaljer om anmälarens skador och visa kvinnan på bild utan att fråga henne om hon vill medverka i tidningen. Exponeringen saknar allmänintresse, enligt PO. Angreppet, har allmänintresse, skriver PON, som i övrigt delar PO:s bedömning.

Aftonbladet bröt mot god publicistisk sedan genom att i oktober i fjol publicera en artikel under rubriken Elisabeth 58 fick fem barn – när hon var man. En bild på kvinnan åtföljde artikeln. Ansiktet var pixlat men inte kropp och frisyr. Hon beskrevs som  den enda kvinnan på listan över Sveriges värsta underhållssmitare. Uppgifter om äktenskap och relation till de fem barnen återgavs, liksom vad kvinnan arbetade med och hennes inkomst.

Kvinnan anmälde Aftonbladet med motiveringen att det som stod i artikeln utgjorde förtal och att hon hade gjort klart att hon inte ville medverka. Bilden var från en annan tidning och tagen i ett annat sammanhang.

PO skriver att bilden och uppgifter i texten gjorde det möjligt att förstå vem artikeln handlade om. I texten fanns mycket integritetskänsliga uppgifter. Sammantaget  har detta tillfoga anmälaren en oförsvarlig skada, skriver PO. PON instämmer.

Jönköpings-Posten bröt mot god publicistisk sed  då den på sin lokalsida Huskvarna/Gränna skrev om hur en Grännabo kastat sin hund i marken och att mannen var misstänkt för djurplågeri. Tidningen berättade att polis och djurskyddsinspektör sänts till mannens lägenhet, att de funnit att hunden haltat och att dess husse då fått ett föreläggande om att ta den till veterinär. Även veterinärens friskskrivande  utlåtande återgavs, liksom uppgiften att ärendet gått vidare till länsstyrelsen. Artikeln illustrerades med en bild på hunden i hemmet.

Ägaren gjorde anmälan till PO.

PO anser att incidenten har ett visst allmänintresse och att det utifrån  texten inte gick att identifiera ägaren. Däremot kunde man utifrån bilden på hunden dra slutsatser om vem han var. Bilden kränkte hans personliga identitet, privata förhållanden avslöjades obarmhärtigt, skriver PO. Nämnden instämmer.

Svenska Dagbladet åsidosatte god publicistisk sed då den i januari i fjol publicerade uppgifter om en misstänkt insideraffär i Ericsson. I en artikel stod att nya spelare i den misstänkta handeln dykt upp, en spindel nätet skulle vara en svensk-schweizisk namngiven mäklarfirma med en likaledes namngiven beryktad finansman i spetsen. Firman, kopplades till den tidigare insidermisstänkte personen, också han namngiven. Firman beskrevs som en gång utkastad från Stockholmsbörsen. I den andra artikeln, Växande härva besvärar Ericsson, knöts den schweiziska mäklarfirman till härvan av misstänkta.

Den utpekade finansmannen gjorde PO-anmälan. Enligt honom hade publiceringen åsamkat honom stor skada, både ekonomisk och personlig. Han hade inte kontaktats inför publiceringen och inte heller i efterhand erbjudits genmäle. I en senare skriftväxling påpekade han att norska Dagens Naeringsliv, vars uppgifter SvD  byggde sina artiklar på, hade fällts av PONs norska motsvarighet, Pressen Faglige Utvalg.

PO avskrifter ärendet, eftersom saken har allmänintresse och anmälaren som företrädare för bolaget får tåla att omnämnas.

Anmälaren överklagade. Enligt PON var uppgifterna i artiklarna sådana att anmälaren borde ha fått bemöta dem. Publiceringe har förorsakat honom en oacceptabel publicitetsskada, skriver nämnden. En ledamot delade PO:s bedömning och var skiljaktig.

E24 åsidosatte god publicistisk sed genom att i januari i fjol publicera tre artiklar om misstänkt insiderhandel i Ericsson.

Innehållet i artiklarna handlade om samma misstankar som i Svenska Dagbladets publiceringar med samma företag och personer namngivna.

PO fattade samma beslut om E24:s publiceringar som om SvD:s, att inte klandra, medan nämnden efter anmälaens överklagande kom till motsatt beslut. Även i detta beslut reserverade sig en ledamot och på samma grunder som i SvD-ärendet

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev