söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Nya Acrobat kan ännu fler konster

Publicerad: 2 december 2004, 12:36

Snabbare programstart, bättre funktioner för att skapa tryckfärdiga underlag, högre säkerhet och inskrivningsbart läsprogram (Reader) är några av nyheterna i Acrobat 7.0 som kommer på svenska nästa år.


Adobes Acrobat är programmet som skapade datorvärldens Lingua franca. Från att från början varit just ett sätt att göra information läsbar för alla, även om mottagaren inte har tillgång till det program, teckensnitt eller ens samma datormiljö som skaparen, har Acrobat utvecklats till att bli det gällande filformatet för all kommunikation mellan prepress och tryck
Kontrollfunktioner för att se att ett jobb är korrekt innan det går till tryck, så kallad Preflight, har tidigare skötts av separata program. Men i Acrobat 7.0 Profes- sional ingår en sådan programmodul, levererad av Callas Software. Den gör det lättare att skapa profiler och kan också leverera pdf/X 1.4 (pdf/X är ett standardiserat format för leverans av pdf-filer till tryck, ISO-Standard 15930). Preflight-rapportens kommentarer kan också bifogas i pdf-filen.
Färgmängden för varje plåt kan visas, varning ges för överskridande av inställt värde, svällningen och övertryck kontrolleras och man ser om det till exempel ligger svart på mer än svartplåten.
Nya verktyg har skapats för att kontrollera och vid behov konvertera färger. Till exempel för att omvandla RGB till CMYK och samtidigt bädda in profiler. Man kan byta från dekor- till processfärg eller byta till en annan dekorfärg. Färgkonverteringen kan appliceras globalt, det går att med ett kommando byta från RGB till CMYK för alla bilder.  

Vid bildkonvertering
kan man kontrollera att bilderna har tillräckligt hög upplösning för att återges bra vid publiceringen.
Opentype-teckensnitt kan bäddas in i pdf-filen och ett nytt verktyg gör det möjligt att skapa och lägga in jdf-information.
Verktyget för att beskära sidor har förbättrats så att man tydligare ser var man gör beskärningen och vilka sidor den ska utföras på.
Linjer som är för tunna för att återges i tryck kan automatiskt göras tryckbara.
Genomskinlighetsförenklingen kan både ses och göras före utskrift.
Distillern, den programmodul som används för att slutgiltigt skapa pdf-filer, har fått ett nytt, mer lättfattligt gränssnitt. Den har också stöd för den kommande pdf-A standarden, det sätt som vi i framtiden antagligen kommer att arkivera alla text- och bilddokument på. Pdf-A är en nerbantad version av pdf, byggt på pdf 1.4 men med bland annat den skillnaden att alla teckensnitt inte efterliknas utan bäddas in i filen. Pdf-A är däremot inte avsett för arkivering av rörliga bilder och ljud.
Eftersom Acrobat har funnits i flera år, och alla inte använder samma version, finns numera ett verktyg för just versionsbyte. Det fungerar från och med Acrobat 4.0 (det vill säga pdf 1.3).
Pdf-optimeraren kan dessutom rätta upp ett snett inskannat dokument, ta bort bakgrund, kantskugga, dammprickar och reducera moiré-effekter.

Säkerheten för pdf-filer
har höjts. Nu kan man skicka ut dokument som vid öppningen alltid kontrolleras mot en särskild server. Om en ny version har skapats sedan det sändes ut så visas alltid rätt version. Likaså kan man sätta ett ”bäst före datum” på dokumentet, bestämma att det ska vara giltigt ett visst antal dagar. Givetvis går det att fortlöpande revidera behörighetsnivåerna för varje mottagare. Serverlösningen kräver en speciell programvara från Adobe, Life Cycle Policy Server.
Acrobat 7.0 innehåller två verkligt handfasta nyttigheter. Förutom en snabbare programstart så är den i särklass största ny- och nyttigheten version 7 av den fria läsprogramvaran, Acrobat Reader.

Nu går det att infoga kommentarer i pdf-dokumentet, något som tidigare krävde tillgång till det fulla Acrobat-programmet. Som exempel kan en annonsavdelning skicka ut ett korrektur på en annons i pdf-format, kunden installerar gratisprogramvaran Acrobat Reader 7.0 och kan sen skriva in sina synpunkter direkt i dokumentet och skicka tillbaka det med kommentarerna inkluderade.
Acrobat 7.0 Professional och Standard för Windows XP/2000 och Mac OS X kommer på svenska under första kvartalet nästa år. Priset blir cirka 5 000 respektive 3 100 kronor, uppgraderingar kostar 1 700 respektive 1 000 kronor. De engelska versionerna har samma pris och kommer att kunna levereras före årsskiftet.

Gunnar Fahlström
Gunnar Fahlström

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev