Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Ny dom: Inte hets mot folkgrupp att förneka Förintelsen

Publicerad: 29 januari 2015, 12:59

En man frikändes från misstankar om hets mot folkgrupp efter att ha placerat ett förintelsefönekande plakat på en offentlig plats.


En man stod åtalad i Uppsala tingsrätt, misstänkt för hets mot folkgrupp för att han på ICA Maxis entre? i Enko?ping placerat ett handskrivet plakat med texten Holocaust a?r sionisters politiska vapen tror ej pa? 6 000 000 myten, ett meddelande som enligt åklagaren innebar att han uttalade sig nedsa?ttande om judar med syftning pa? etniskt ursprung och trosbeka?nnelse och som spreds genom att plakatet placerades pa? en plats da?r ma?nga ma?nniskor passerade.

Domstolen prövade dock aldrig frågan om plakatet innebar spridning i lagens mening, då den bedömde att budskapet i vilket fall som helst inte var brottsligt. Uppsala tingsrätt skriver:

”Na?r det ga?ller fra?gor som kan ha?nfo?ras till politisk debatt i vid mening ma?ste stor fo?rsiktighet iakttas vid inskra?nkningar av yttrandefriheten. X X har fo?rklarat att texten pa? plakatet utgo?r kritik mot Israels politik och den inte riktas mot judar som folkgrupp. Han har uppgett att han inte heller fo?rnekar att Fo?rintelsen har a?gt rum. Enligt tingsra?ttens mening kan texten pa? plakatet inte tolkas pa? annat sa?tt a?n att X X ifra?gasa?tter Fo?rintelsen. Det a?r emellertid tilla?tet att framfo?ra olika a?sikter om Fo?rintelsen, eller pa? engelska Holocaust, vilket a?r bena?mningen pa? de tyska nazisternas folkmord pa? judar som a?gde rum under andra va?rldskriget. Det a?r inte straffbart att ifra?gasa?tta vare sig omfattningen av Fo?rintelsen eller huruvida den o?verhuvudtaget har a?gt rum. Fra?gan a?r om texten pa? plakatet i dess helhet ger uttryck fo?r missaktning fo?r judarna som folkgrupp.

Enligt tingsra?tten framsta?r meddelandet pa? det plakat X X satt upp som sto?tande. Texten uttrycker dock inte att judar i allma?nhet skulle vara eller bete sig pa? ett visst sa?tt. Den beskyllning som meddelandet inneha?ller om att Fo?rintelsen anva?nds som ett politiskt vapen a?r uttryckligt riktad mot sionister. Fo?r att ett uttalande ska vara straffbart som hets mot folkgrupp kra?vs i och fo?r sig inte att den aktuella folkgruppen na?mns uttryckligt, utan en indirekt ha?nvisning a?r tillra?cklig. Tingsra?tten anser dock inte att det aktuella meddelandet har fa?tt en sa?dan utformning att det kan sa?gas ge uttryck fo?r missaktning fo?r den judiska folkgruppen som sa?dan. A?talet mot X X ska da?rfo?r ogillas. ”

I en del andra länder, som Frankrike och Tyskland, är det olagligt att förneka Förintelsen.

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev