Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

MSB: SVT:s nyhetsverksamhet bör undantas från konfliktåtgärderna

Publicerad: 21 april 2016, 04:58

Med anledning av den planerade strejken som rör omkring 800 medarbetare på SVT har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort ett uttalande.

Ämnen i artikeln:

SVT

Linnéa Kihlström

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se


På grund av de varslade konfliktåtgärderna har MSB på begäran av SVT lämnat ett utlåtande. MSB ger sig inte in i konfliktfrågan utan utlåtandet avser myndighetens särskilda roll som ansvarig för VMA samt att samhällets informationsförmedling kan garanteras även under nödlägen och kriser.

I uttalandet skriver MSB att SVT måste upprättahålla nyhetsinformation även om en strejk bryter ut. Myndigheten skriver också, enligt SVT:s interntidning Vipåtv, att det därför är av stor vikt att parterna kommer överrens om att undantag bör göras för att SVT ska kunna fullfölja viktiga samhällsintressen som VMA respektive nyhets- och samhällsinformation.

Här är hela MSB:s uttalande:

”SVT har en särskild roll när det gäller att säkerställa allmänhetens tillgång till information. SVT är ålagt särskilda krav på beredskap och säkerhet (Sändningstillstånd för SVT, 22-24 §) samt information gentemot allmänheten i form av krav att sända meddelanden av vikt för allmänheten (Sändningstillstånd, 16 §).

SVT har även ålagts särskilda och omfattande krav på nyhets- och samhällsinformation (Sändningstillstånd, 9 §) och har tillsammans med övriga public service-företag särskilt ålagts krav om opartiskhet (Sändningstillstånd, 5 §).

SVT:s beredskapskrav utvecklas dessutom i avtal mellan SVT och MSB. Förmedling av VMA, nyheter- och samhällsinformation följer en kedja där ingen länk får brista för att informationen ska nå ut. Det innebär att även de funktioner som är nödvändiga för att stödja publicering, utsändning och distribution av nyheter och samhällsinformation behöver säkerställas under en arbetskonflikt.

SVT:s långsiktiga förmåga att upprätthålla VMA, nyhets- och samhällsinformation måste säkerställas, vilket förutsätter att bland annat funktioner inom it-säkerhet behöver vara bemannade.

De varslade konfliktåtgärderna på andra områden i samhället kan dessutom innebära att tillgången till samhällsinformation begränsas. Detta skärper ytterligare vikten av att SVT:s nyhetsverksamhet undantas från konfliktåtgärderna.

Mot bakgrund av att Unionen pekat ut enskilda nyhetsprogram som undantagna, vill MSB även anföra att SVT:s nyhetsberedskap behöver upprätthållas inte enbart vid vissa tidpunkter på dagen.

Sammanfattningsvis menar MSB att det är av yttersta vikt att parterna genom undantag, eller på annat sätt, säkrar SVT:s förmåga att fortsatt upprätthålla VMA respektive nyhets- och samhällsinformation, då dessa funktioner utgör viktiga samhällsintressen. De verksamheter som omfattas av kraven preciseras i SVT:s beredskapsplan. Här ingår även de funktioner som krävs för att upprätthålla it-säkerheten på företaget.”

Unionens varsel rör 800 på SVT

Strejk kan ge tittarna svart i rutan

Uppskjuten strejk på SVT

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev