tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Mecom hamnade mitt i krisen med halverat värde

Publicerad: 23 september 2008, 10:55

Under förra veckan fick vi ett tydligt exempel på hur finanskrisen också påverkar ett av våra kära problemföretag - Mecom. Under veckan vräkte Lehmans konkursförvaltare (administrators) ut 350.000 aktier i Mecom för att rädda vad som räddas kunde, skriver Stefan Melesko.


MECOMS KURS mer än halverades från 22 pence till 10 pence när Lehmans sålde. Uppenbarligen var denna säljkurs lagd på en nivå som inte kunde ifrågasättas. Kursen gick visserligen mot slutet av veckan tillbaka till 22 pence. Men vi fick indikationer på två förhållanden:
O Ingen förblir opåverkad av finanskrisen.
O Mecom betraktas som ett svagt kort.

Mecom? En liten kort repetition: 2006 köpte den brittiska mediekoncernen Mecom norsk-danska dagstidningskoncernen Orkla Media för 7 miljarder norska kronor. Eller annorlunda uttryckt 12 gånger EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation), det vill säga 12 gånger årsvinsten före avskrivningar och finansnetto.

Sedan började eländet för Mecom. Merparten av köpet lånefinansierades, och det fungerar bara om man kan skapa växande kassaflöden. Och hur ska det gå till? Mecom har sannolikt betalat alldeles för mycket för förvärvet. (Mycket vanligt då ett företag vill växa genom snabba förvärv). Att så var fallet kan man sluta sig till då man läser Orklas årsredovisning för 2006. ”Sale of Orkla Media completed at favourable price”. ”Book value of gain on sale NOK 4 billion”. ”Hyggligt” utfall med andra ord för Orkla.

NU STÄLLER MAN SIG följande fråga: Hur länge skall Mecom hålla ut med en sjunkande lönsamhet och sinande kassaflöden? Vi kan konstatera att börsens värdering idag av Mecom är cirka 3 miljarder kronor. Men det bokförda egna kapitalet är cirka 12 miljarder beroende på att alla tunga goodwill poster ökar balansomslutningen.

Ett sätt att illustrera ett företags verkliga situation är att se på vilken nivå de väljer att redovisa sitt resultat. Så hur ser det ut för Mecom?

? EBITDA används talande nog av Mecom och det visar just att företaget har problem med stora goodwill-poster och en tung räntebelastning. Negativt finansnetto med andra ord.

MECOM MÅSTE LÖSA två centrala problem.

För det första hur få kassaflödet att öka, så att man klarar räntebetalningar och amorteringar. Under det år som gått sedan 1 juli 2007 har kassan minskat från 353 miljoner pund till 57 miljoner. En minskning på nästan 300 miljoner trots att inga stora investeringar gjorts. Och de räntebärande långa lånen uppgår till över 520 miljoner pund. Ränta skall betalas och amorteringar. Kassan räcker inte så långt med andra ord och överskotten från rörelsen under första halvåret var bara drygt 50 miljoner pund.

För att skapa kassaflöden som räcker finns bara två vägar. Resultatförbättringar – läs kostnadsreduktioner – och försäljningar av tillgångar – läs Edda media(Orklas norska gren). Risken är betydande att många av Mecoms tidningar blir så slimmade att de inte längre är attraktiva för läsare och annonsörer. Samtidigt är det Norge som ger överskotten(EBITDA) 21 miljoner pund för första halvåret. Så det blir en svår trade off, vilket indikerar ett begärt högt pris om man vill sälja. Men alla känner till Mecoms prekära situation, så det är bara att vänta.

För det andra gäller det att undvika att revisorerna tvingar fram en dramatisk nedskrivning av goodwillposterna, därför att de framtida kassaflödena inte svarar mot värderingen av de uppköpta dotterbolagen i balansräkningen. De samlade immateriella tillgångarna i balansräkningen utgör 1,8 miljarder pund, vilken värdering skulle kräva kassaflöden från rörelserna på kanske 180 till 200 miljoner pund årligen. I år kanske det blir i bästa fall 110-120 miljoner. Så revisorerna borde kräva en nedskrivning. Men orkar revisorerna ta den fighten? Det tror jag inte! Så allt kommer bara att rulla på vad gäller bokföringen.

SÅ VAD HÄNDER. Fortsatt mödosamt hackande motor. Viss försäljning av dotterbolag till låga priser kommer att ske. Försök att få ett moratorium från amorteringar. Kanske sonderingar om nyemission. Men hur länge kan ledning och strategi vara intakta?

Och förresten varför har inte detta brittiska bolag någon verksamhet i sitt hemland? Weird!
Stefan Melesko

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev