Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Mats Ehnbom bryter mot hedersregler

Publicerad: 2 december 2008, 08:36

PO Yrsa Stenius finner att Norrbottens-Kurirens chefredaktör Mats Ehnbom bryter mot hedersregeln att inte gå i offentlig polemik om PONs utslag.


Ämnen i artikeln:

PON

DET PRESSETISKA SYSTEMET i Sverige bygger på att PO och PON gör var sin självständiga bedömning av anmälda och endera hänskjutna eller överklagade artiklar och ett tecken på att överprövningssystemet fungerar som det ska är det faktum att PON stundom kommer till en annan slutsats än PO vad beträffar en artikels godtagbarhet. Det är som det ska vara och jag är inte irriterad över att PON hade en annan uppfattning om Norrbottens-Kurirens artikel än jag hade. I båda instanserna fann vi dock att Norrbottens-Kuriren gick alldeles för långt i rubriken vars vedertagna betydelse är en anklagelse om ohederlighet.

Om ägarna till tvätteriet anmäler Medievärldens artikel är det naturligtvis tidningen som blir föremål för PO:s bedömning. I detta sammanhang är det Mats Ehnbom som är föremål för en kritisk artikel från min sida. Det kallas debatt och är vanligt förekommande i tidningspressen.

I DET PRESSETISKA SYSTEMET finns ett slags hedersregler inbyggda för att trygga systemets funktionsduglighet. Enligt dessa regler ska utgivarna inte ”kvälja hedersdomstolens dom” i offentligheten, alltså offentligt polemisera mot PON:s beslut. De ska inte heller utsätta anmälarna för ytterligare besvärande publicitet i anledning av att de har anmält.
Mats Ehnbom har brutit mot båda dessa hedersregler. Även om ”tvätteriet i Norrbotten” som enligt Ehnbom fick en obskyr beställning från landstinget därstädes inte nämndes vid namn vet nog de flesta i Norrbotten vilket tvätteri det gäller och vilka ägarna är.

Yrsa Stenius
Allmänhetens Pressombudsman{embed class_sfx=-inner&where=category&where_id=26}

mvredaktion

Ämnen i artikeln:

PON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev