Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

LT lät inte hästägare bemöta anklagelser om vanvård

Publicerad: 2 mars 2017, 12:10

PON klandrar Länstidningen Södertälje (LT) för att tidningen inte lät en hästägare som anklagades för vanvård av sina djur kommentera uppgifterna.


Ämnen i artikeln:

POPON

I slutet av 2015 och början av 2016 publicerade LT en rad artiklar om att hästar som vanvårdades på en gård skulle tvångsomhändertas av polisen. Länsstyrelsen hade konstaterat återkommande brister i stallmiljön på gården och därför beslutat att omhänderta hästarna.

I artikelserien användes ordet vanvård för att beskriva bakgrunden till länsstyrelsens beslut – trots att ordet inte använts av länsstyrelsen. En granne fick också uttala sig i en av artiklarna. Grannen påstod bland annat att hästarna ”står ute, fryser, tappar hull och är apatiska”. Men några sådana uppgifter förekommer inte i omhändertagandebeslutet. Anklagelserna fick inte heller bemötas av hästägaren.

Då hästägaren inte längre är i livet anmäldes publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av släktingar. Anmälarna menade att tidningens rapportering var osaklig och vilseledande samt att uppgifterna i artiklarna tillsammans med bildpubliceringarna gjort det möjligt för läsarna att identifiera gården och hästägaren. Anmälarna var också kritiska mot att tidningen inte låtit hästägaren komma till tals. För anmälarna hade det känts upprörande och kränkande att följa artikelserien.

PO konstaterar att trots att varken namn eller den specifika bostadsorten framgick av publiceringen så har de andra uppgifterna tillsammans med tidningens publiceringar av bilder på hästar, hagen och omgivningen kring gården ändå gjort att kvinnan kunnat identifieras av en mindre grupp. Publicitetsskadan betraktas dock av PO som relativt begränsad då det inte handlar om någon större krets.

Det PO framför allt ser allvarligt på är att hästägaren inte fått komma till tals trots att beskrivningen av hästarnas tillvaro gränsar till djurplågeri. PO skriver: ”Djur som behandlas illa riskerar att väcka mycket starka känslor hos många läsare. Då grannen får stå oemotsagd i artikeln och x inte tillåts försvara sig, riskerar tidningen att utsätta x för läsarnas ringaktning.

Även om det varit en begränsad krets av personer som kunnat identifiera x har grannens uppgifter varit så pass laddade att de inte borde publiceras utan att x fått tillfälle att ge sin syn på saken. X borde även ha fått tillfälle att kommentera uppgifterna i länsstyrelsens beslut.”

PO bedömer därför att LT ska klandras för brott mot god publicistisk sed. PON instämmer i PO:s bedömning och klandrar LT.

Läs mer på PO-PON:s hemsida.

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

POPON

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev