Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Leverantör bör få böter vid olovlig fildelning

Publicerad: 3 september 2007, 11:54

Internetleverantören har en central roll när det gäller att beivra olovlig fildelning och nedladdning. Därför bör leverantören få en laglig rätt och skyldighet att säga upp abonnemang som används för systematiskt och omfattande intrång i upphovsrätten.


Det föreslår Cecilia Renfors, hovrättslagman och den som varit justitiedepartementets utredare av visa upphovsrättsliga frågor på internet. I dag lämnade hon promemorian Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? (Ju 2006:K) till stadsrådet Beatrice Ask.

Internetleverantörerna ska kunna vitesföreläggas för att vidta åtgärder mot olovlig fildelning, till exempel säga upp avtal med abonnenter som gör omfattande och systematiska intrång. Det är rättshavaren som ska påtala intrången.

Utredaren anser att den olovliga fildelning som äger rum i dag är ett betydande hinder för investeringsvilja i och utveckling av de lagliga alternativen och att dagens nättjänster på området inte tillgodoser efterfrågan. Utbudet är otillräckligt och tjänsterna är statiskt utformat, avtalsvillkoren är inte konsumentvänliga och det tekniska skyddet dåligt, heter det.
I sitt förslag  påpekar utredaren att den konsumentlagstiftning som nu finns inte är tillämplig på handel med digitala produkter när de levereras elektroniskt. Det bör därför införas ett nytt skydd.

Cecilia Renfors avvisar den så kalla bredbandsavgift, som tidigare nämnts som en tänkbar lösning på ersättningsfrågan. En sådan avgift skulle ta ifrån rättighetshavaren möjligheten att förfoga över rättigheterna på en ordnad markand och marknaden skulle inte kunna konkurrera på kommersiella villkor, heter det. Dessutom är en bredbandsavgift inte förenlig med Sveriges internationella åtaganden.

Hon anser också att det behövs större förståelse och kunskap bland allmänheten för det upphovsrättsliga regelverket. Ansvaret för det delar branschens aktörer  och det allmänna. En referensgrupp bör tillsättas  som ska utarbeta förslag till hur informationen och utbildningsinsatserna ska gå till.

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev