måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Kräva tryckerimoms av kund inte oskäligt anser HFD

Publicerad: 21 oktober 2014, 09:45

Högsta Förvaltningsdomstolen går mot kammarrätternas beslut. Det är inte oskäligt av Skatteverket att kräva in tryckerimoms från tryckeriernas kunder.


Det är varken omöjligt eller orimligt svårt för kunden att få ersättning för den felaktigt betalda tryckerimomsen. Att sedan varken tryckeriet har återbetalat några pengar eller kunden krävt det är en annan sak.

Så resonerar Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom som avkunnats i dag. Den gäller en kund som anlitat V-tab i Örebro som i och med sänkningen från 25 procents moms till 6 procent fick tillbaka 146 567 kronor. Pengar som nu Skatteverket kräver av kunden.

När målet var uppe i förvaltningsrätten menade kunden att de belopp som felaktigt tagits upp i tryckeriets fakturor inte utgör ingåenden moms för denne och att avdragsrätt därför inte förelåg. Domstolen kom fram till att det går återkräva felaktigt debiterad moms och avslog därför överklagandet.

Kammarrätten i Göteborg ansåg dock att kunden hade rätt och att det var oskäligt att besluta om efterbeskattning.

En dom som nu Högsta förvaltningsdomstolen nu alltså upphävt.

Läs hela domen här:

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev