Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Konkurrensverket ifrågasätter sponsring i SVT

Publicerad: 25 januari 2013, 07:30

I sitt remissvar till public service-utredningen ifrågasätter Konkurrensverket att SVT ska få finansiera verksamheten genom sponsring.


Ämnen i artikeln:

SponsringSVTPublic service

Konkurrensverket har dock en mjukare linje än i remissvaret till förra public service-utredningen, då verket vill förbjuda alla direkt sponsring i SVT.

Då hette det att ”Konkurrensverket anser att public service-företagen inte ska tillåtas att finan­siera någon del av sin verksamhet med hjälp av sponsring, inte ens vid ett begränsat antal evenemang”. Nu att ”Konkurrensverket ställer sig tvekande till att public service-företagen så länge som de finansieras via tvingande avgifter också konkurrerar om sponsrings- eller andra reklamintäkter”.

I sitt remissvar skriver Konkurrensveket: ”Public service-företagen har en särställning gentemot andra programföretag eftersom de finansieras genom tvingande avgifter, en finansieringskälla som inte bygger på något kommersiellt risktagande och som är oberoende av andra företags ageranden. Mot denna bakgrund ställer sig Konkurrensverket tvekande till att det ska vara möjligt för public service-företagen att konkurrerar om sponsrings- eller andra reklamintäkter. Detta motiveras med att det inom gällande regelverk för finansiering bör råda förutsägbara, och så långt möjligt, konkurrensneutrala förutsättningar. Om public service-företagen, utöver avgiftsintäkter, också ges möjlighet att åtnjuta andra intäkter (i konkurrens) uppstår en risk för att konkurrensnedvridningen på sikt leder till en försämrad konsumentnytta i form av ett minskat utbud av programtjänster i radio- och tv.

I den utsträckning SVT tillåts konkurrera om sponsringsintäkter enligt kommitténs förslag stödjer Konkurrensverket förslaget att detta på ett tydligt sätt redovisas. Villkor om transparens underlättar säkerställandet av att en undantagsregel om sponsring efterlevs.”

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

SponsringSVTPublic service

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev