Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Konkurrensverket fortsätter utreda Tidsam

Publicerad: 12 mars 2013, 10:35

Föräldrar och barn anmälde Tidsam till Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning. Nu har Konkurrensverket beslutat att gå vidare med Tidsam-ärendet.


Ämnen i artikeln:

TidsamKonkurrensverket

I slutet av januari blev det känt att tidningarna Föräldrar och barn och Jag är Gravid anmält distributionsbolaget Tidsam till Konkurrensverket för missbruk av dominerande ställning genom att vägra distribuera tidningarna. Det var när företaget Föräldrar och Barn KB tog över tidningarna från LRF Media som Tidsam inte förlängde distributionsavtalet, som löpt under 23 år.

Tidsams agerande skedde i somras. Nu har vi lagt ner stora investeringar för att få till distributionen via Interpress i stället. Tidsam undergräver idén om tryckfrihet och hindrar sund konkurrens, säger Hanna Harge, vd och ansvarig utgivare för tidningen.

Tidsam angav i somras att skälet till att inte förlänga avtalet var principiellt: Tidsam erbjuder inte sin distributionstjänst till nya förlag. Dessutom hade Föräldrar och barn ändrat inriktning och dess ägares ekonomi skulle innebära ett annat kommersiellt risktagande för Tidsam.

Men det verkliga skälet tror Hanna Harge är konkurrensmässigt. Tidsam vill minska konkurrensen från Tidskrifterna till förmån för sina ägares konkurrerande tidskrifter. Sedan Tidsam upphört att distribuera Tidskrifterna har hyllplatsen/ /ersatts med konkurrerande tidskrifter främst från Bonnier Tidskrifter står att läsa i tjänsteanteckningar från  ett möte mellan Föräldrar och barn och Konkurrensverket.

Men enligt Tidsam fanns det under rådande omständigheter helt enkelt inte tillräckliga affärsmässiga skäl som kunde motivera en ändrad inställning i fråga om Tidsams möjligheter att distribuera tidskrifterna står att läsa i ett yttrande från advokatbyrån Danowsky och Partners som företräder Tidsam.

Jag vill inte föregripa den rättsliga prövningen men det här är en principsak för oss. En demokratifråga. Har vi mediefrihet i Sverige?, frågar sig Hanna Harge.

Ärendet kom först in till Konkurrensverkets arbetsgrupp för tips och förfrågningar. Arbetsgruppens uppgift är att se över det som hänt och bedöma om det strider mot konkurrens- eller upphandlingsreglerna eller inte. Om det finns tillräckligt med underlag i form av konkreta bevis kan Konkurrensverket ta initiativ till en utredning, vilket blir nästa steg för Tidsam-ärendet.

Ärendet förs nu över till en av våra konkurrensavdelningar för utredning, säger Ida Blomqvist, föredragande på Konkurrensverket.

Att ärendet förs över till en konkurrensavdelning innebär inte ett ställningstagande till om Tidsams agerande strider mot konkurrenslagen utan enbart att vi vill utreda saken vidare, säger hon.

mvredaktion

Tidsam

Tidsam ägs av Aller Media, Bonnier Tidskrifter, Egmont Tidskrifter och Förlags AB Albinsson & Sjöberg. Bonnier Tidskrifter AB kontroller indirekt och direkt 42,5 procent av aktierna i Tidsam AB.

Ämnen i artikeln:

TidsamKonkurrensverket

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev