Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Källström/fredag: Regeringen granskar Metros vd Per Mikael Jensen

Publicerad: 21 augusti 2009, 04:43

Var Per Mikael Jensen, som i dag är vd i Metro International, alltför lättsinnig med pengarna när han var chef för danska TV2? Den frågan vill nu den danska regeringen få undersökt.


Ämnen i artikeln:

Per Mikael JensenMetro International

Granskningen omfattar perioden 2006-2008, då Per Mikael Jensen var vd i den kommersiella kanalen TV2, som ägs av staten. Även de övriga som under den tiden satt i ledningen, ska granskas. Om det visar sig vara fog för påståendena om slöseri, kan det resas ersättningskrav gentemot de ansvariga.

Under 2007 började ekonomin för TV2 att rasa samman. Ledningen satte igång en rad projekt, såväl redaktionellt som byggnadsmässigt, vilket ledde till att kanalen fick ett underskott på 200 miljoner danska kronor 2007. Året efter blev det ett överskott på 20 miljoner.

För att täcka underskottet igångsattes en omfattande sparplan, vilket bland annat innebar att ett stort antal medarbetare sades upp. Riksrevisionen satte senare igång med en granskning av förhållandena på TV2 och kom fram till att Per Mikael Jensen och de övriga i ledningen hade hanterat kanalens ekonomi på ”ett högst otillfredsställande sätt”.

Dessutom slog Riksrevisionen fast att den dåvarande kulturministern, Brian Mikkelssen, inte fullgjort sina skyldigheter som ansvarig ägare.

Det sägs mycket – både positivt och negativt – om Per Mikael Jensen. Men alla är överens om att han är en idémakare och igångsättare. Mycket av det han gjorde i TV 2 var utmärkt: TV 2 News och TV 2 Sport. Däremot var etablerandet av TV 2 Radio en katastrof, vilket också resulterade i nedläggning efter stora förluster.

Att det gick så skevt ekonomiskt för TV 2 berodde förmodligen på att det inte fanns någon som kunde stoppa Per Mikael Jensen – varken i ledningen eller i styrelsen – när hans planer blev alltför vidlyftiga. Det är här som Brian Mikkelsen och Kulturdepartementet borde ha gripit in och visat sitt ansvar som ägare.

Men i den granskning som nu ska genomföras lämnas Brian Mikkelsen utanför. Det är märkligt, inte minst mot bakgrund av Riksrevisionens kritik av den dåvarande kulturministern. Men det är inte överraskande; regeringen vill naturligtvis skydda ”sina egna”.

Framåt för dansk webb-tv

Bland de många negativa nyheter om mediabranschen, dyker det ibland upp positiva sådana. I alla fall är det optimism att spåra hos de danska online-medierna. Under de senaste åren har det skett en kraftig satsning på webb-tv och nu börjar resultaten att visa sig.

EkstraBladet har kommit längst med webb-tv i Danmark och kunde i förra veckan notera 1,5 miljoner visade klipp. Från att först ha varit ett journalistiskt projekt, har webb-tv nu blivit en självständig enhet med en egen redaktion och egen budget. Om tre år väntas webb-tv ge överskott, enligt EkstraBladets chefredaktör, Poul Madsen.

Även på Jyllands-Posten kan man märka de positiva vibrationerna runt webb-tv. I dag har JP omkring en halv miljon visade klipp i veckan. Redan nästa år räknar man på JP med att kunna visa svarta siffror för webb-tv.

En viktig orsak till framgångarna för dansk webb-tv är det pilotprojekt som Börsen, Berlingske Media, EkstraBladet och JP startade tidigare i år. Under testperioden har man utprovat olika annonsformat för att försöka finna en balans mellan minsta möjliga irritation hos användarna och största möjliga annonsintäkt. Här experimenteras det med pre-roll, post-roll och overlay.

Testperioden ska pågå fram till oktober, då det hela ska utvärderas. Men redan nu visar det sig alltså att dansk webb-tv är på rätt väg.

Christer Källström

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev