Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Jonas Bonnier om mediemakt

Publicerad: 26 juni 2009, 09:50

Till Almedalsveckan har Medievärlden gjort en specialtidning om mediers makt och makt över medier. Vi förhandspublicerar intervjun med Bonniers vd Jonas Bonnier.


Ämnen i artikeln:

Jonas BonnierBonnier

– Om du med makt avser möjlighet att påverka samhället finns den på en lång rad ställen: ägarnas makt att genom styrelser utse chefer, chefernas makt att utse medarbetare, medarbetarnas makt över urval och vinklingar och läsarnas makt att välja vad de vill ta del av. Det är en lång kedja där läsarna har den yttersta makten, eftersom det inte spelar någon roll vad man publicerar om ingen tar del av det.

Hur ser du på din makt?

– Min makt består i att tillsammans med styrelserna för de olika bolagen utse chefer för verksamheterna.

– I det nya medielandskapet har jag framför allt ett ansvar för kvaliteten, eftersom det är det enda jag har kvar att konkurrera med.

– Jag är övertygad om att den kvalitet vi kan skapa genom professionalitet är vårt viktigaste värde och den börjar med en styrelses förmåga att utse rätt personer.

Har du något med den operativa verksamheten att göra?

– Bonnier drivs underifrån och upp. Cheferna på respektive bolag styr över sina strategier och sin utveckling.

– Koncernen är så spridd att jag som vd måste förlita mig på att den bulgariske chefen vet hur man gör en bulgarisk affärstidning och att den amerikanske chefen vet hur man gör en amerikansk skidtidning.

– Jag utser ordförande för styrelserna, och gör jag det rätt utser de rätt personer att leda bolagen.
Skulle åsikter framförda i någon av era publikationer kunna få dig att sätta ner foten?

– Det är en väldigt hypotetisk fråga. Vad jag har att göra är att ta ställning till personer, och om en person gör något som är extremt olämpligt då byter jag ut den personen. I våra hierarkier hoppar vi oerhört sällan över led, så det är ledningen för det aktuella bolaget som måste ta ställning till personer inom sina respektive företag. Det har med storlek att göra, i ett mindre företag är allt närmare, i en större organisation blir det viktigare med rollerna.

Om någon reporter på Expressen gör något olämpligt exempelvis, kopplas du in då?

– Nej, det hamnar inte på mitt bord. Jag diskuterar inte sak- och personfrågor på det sättet, jag jobbar med de strategiska frågorna. Där jag är närmast verksamheten är i DN?och Bonnier Corporation i USA?där jag är styrelseordförande.

Vad tycker du är för mycket makt?

– Det handlar om likriktning eller enkelriktning. När makten över medierna hotar eller undergräver demokratin, när det fria ordet hotas av att makten är för koncentrerad eller kontrollerad.

Är vi nära den situationen i Sverige?

– Nej, de flagranta exemplen har jag inte, och jag vet inte var man drar gränsen.  För 25 – 30 år sedan  var det lätt att avgöra var makten fanns, det är det inte längre. Makten sitter inte på en tidningsredaktion längre och mediemakt och papperstidningar är inte längre samma sak.
Hur har makten förändrats?

– Om bloggar och twitter får Obama att vinna ett presidentval är det klart att det är en makt som inte går att avfärda. Mediemakten finns nu i en rad olika former som kännetecknas av att de inte kräver samma investering i kapital. Det skapar stora problem för de gamla medieföretagen och gör att man inte längre kan hitta all makt på några få ställen.

Tycker du att det är bra eller dåligt?

– Jag tycker att det är bra, både som mediekonsument och vd för Bonnier.

Men är det inte ett hot mot Bonnier?

– Förändring tycker jag inte är ett hot. Men på frågan om vi behöver förändra oss är svaret tveklöst ja. Det finns inte längre en eller två affärsidéer eller saker att göra, och där måste vi hitta fram. I grund och botten handlar det om kvalitativ journalistik, och sedan att vara påhittig i distributionen. Utbudet är större nu och ju större skvalet är desto större blir behovet av kvalitet.

Är makt ett medel, ett mål eller en bieffekt?

– Det är aldrig ett mål, för vissa delar av dagstidningarna som vill påverka samhället och driva samhällsutvecklingen är det ett medel och för andra delar är det bara en bieffekt.

Och för Bonnier?

– Bonnierkoncernen som sådan vill överleva. Vi vill långsiktigt vara ekonomiskt stabila och driva en medieverksamhet. Makt finns inte inskrivet som något mål för företaget och har inget egenvärde.

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

Jonas BonnierBonnier

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev