Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

JK: Universitets- och högskolerådet bröt mot efterfrågeförbudet

Publicerad: 16 april 2018, 10:05

Justitiekanslern kritiserar UHR för dess handläggning av en allmän handling som begärts av en redaktion. Hanteringen bröt mot efterfrågeförbudet i TF och tangerade gränsen för censurförbudet, enligt JK.


Ämnen i artikeln:

JK

Samhällsmagasinet Avsnitt begärde 21 april att få ut en lista över vilka personer som blivit avstängda från högskoleprovet i två år på grund av fusk. Av meddelandet framgick att det skulle utgöra underlag för en artikel i Samhällsmagasinet Avsnitt och det fanns också uppgift om utgivningsbevis.

Samhällsmagasinet fick listan men innan dess ställde UHR frågor om hur den kommande artikeln skulle se ut och vad den skulle innehålla. ”Dessa frågor går utöver vad som är tillåtet för en myndighet att fråga och agerandet strider mot både censurförbudet, i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen (TF), och efterfrågeförbudet, i 2 kap. 14 § tredje stycket TF. Det var inte motiverat av UHR att ställa ytterligare frågor när det redogjorts för att uppgifterna skulle användas för en artikel i en tryckt periodisk skrift med utgivningsbevis”, skrev tidskriften i sin anmälan till JK.

I sitt beslut skriver JK: ”UHR har i sitt e-mail till Samhällsmagasinet ställt frågor om betydelsen och relevansen av de begärda uppgifterna för den artikel som avsågs att publiceras. Sådana frågor har inte varit nödvändiga för att kunna pröva om hinder förelåg mot att uppgifterna lämnades ut, d.v.s. om bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i TF eller YGL var tillämpliga i Samhällsmagasinets verksamhet. Genom att ställa sådana frågor anser Justitiekanslern att UHR har agerat i strid med efterfrågeförbudet i TF. UHR:s agerande får även anses innebära att gränsen för censurförbudet tangerats. UHR förtjänar därför kritik för dess handläggning av Samhällsmagasinets begäran.”

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

JK

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev