söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

JK svarar Anette Novak

Anette Novak skrev igår om att JK svikit sitt uppdrag genom att inte ge någon vägledning i fallet med Lexbase. Nu svarar JK Anna Skarhed på kritiken.

Publicerad: 8 april 2014, 10:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

JK

Jag delar inte Anettes uppfattning att jag svikit mitt uppdrag.

Jag delar emellertid hennes upprördhet över hur Lexbase missbrukat vår offentlighetslagstiftning! Den upprördheten utgör dock inte skäl för JK att göra avsteg från gällande lag och praxis i fråga om när det allmänna bör ingripa med ett förtalsåtal!

En ökad användning av allmänt åtal för förtal är enligt min bedömning inte heller rätt väg att gå. Och enligt min uppfattning skulle mitt beslut  ha blivit detsamma även efter den utvidgning som sker genom att orden ”av särskilda skäl” tas bort i åtalsregeln i 5 kap. 5 § brottsbalken. Det vi bör diskutera är istället vilka andra möjligheter som finns att komma till rätta med det missbruk som de nya kommunikationsformerna via nätet öppnar för.

Det råder ju ingen tvekan om att vår traditionstyngda nuvarande lagstiftning är dåligt anpassad till den digitala explosion som vi väl bara sett början av ännu. När möjligheten för drygt tio år sedan öppnades för ”vem som helst” att skaffa ett utgivningsbevis höjde såvitt jag vet bara konstitutionsutskottet ett varningens finger. Deras farhågor ansågs emellertid överdrivna. Idag bör vi fråga oss om det är rimligt att man ska kunna kringgå personuppgiftslagens regler om skydd för enskildas personliga integritet genom att med ett utgivningsbevis i handen, i skydd av yttrandefriheten, lägga ut uppgifter om oss alla på nätet. Och dessutom tjäna pengar på det.

Samtidigt måste vi vara vaksamma så att inte upprördheten över enskilda oetiska publiceringar leder till inskränkningar som drabbar seriösa medier och andra opinionsbildare.

Svåra men mycket viktiga frågor! Som enligt min mening inte löses genom fler förtalsåtal!

JK tar inte sitt ansvar
Anna Skarhed, JK

Axel Andén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JK

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev