Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Hög läsning i Norge – men det går utför

Publicerad: 17 september 2007, 09:42

Läsandet av papperstidningar går ned i Norge, särskilt på helgerna. Däremot är läsintresset för landsortstidningar och nischtidningar högt och stabilt. Detta visar en färsk undersökning av räckvidden för norska tidningar.


Undersökningen har gjorts av TNS Gallup och täcker perioden från den 1 augusti 2006 och ett år fram. Resultatet visar att 82 procent av norrmännen fortfarande läser en tryckt tidning om dagen. För enbart vardagar är siffran 86 procent. I genomsnitt läser man 1,9 tidningar per dag.

Män i åldersgruppen 40-59 år läser i genomsnitt 2,1 tidningar om dagen; de som har mer än fyra års utbildning läser i snitt 2,4 tidningar dagligen. De 188 landsortstidningarna har ett starkt och stabilt grepp om läsarna, liksom nischtidningarna (t ex Morgenbladet, Dagens Næringsliv och Vårt Land)

Elva av de sjutton största tidningarna kan notera en tillbakagång i läsandet, medan sex tidningar går framåt. Verdens Gang (VG) och Dagbladet förlorar flest läsare. VG tappade 66 000 läsare, 5,1 procent. Motsvarande siffror för Dagbladet är minus 62 000 läsare, 8,3 procent. Aftenspostens eftermiddagsutgåva och Adresseavisen går starkast fram.

Det mest anmärkningsvärda i undersökningen är att tidningarnas helgmagasin visar den största tillbakagången i läsandet. Detta sker samtidigt som många av de stora tidningarna satsar stort på helgläsning.

– Det är själva tillväxten i omfångsrika bilagor till helgerna som skapar nedgång i läsandet av tidningarnas helgutgåvor och magasin, säger forskningschef Knut Arne Futsæter på TNS Gallup till Medievärlden. Tidningarna har dramatiskt ökat antalet sidor på helgerna. När folk tidigare köpte både två och tre tidningar på lördagar och söndagar, så köper de idag bara en. Folk klarar helt enkelt inte att läsa så många, tjocka tidningar.

– Det är framförallt eftermiddagstidningarna VG och Dagbladet som fått känna av nedgången av läsandet på helgerna. Dagens Næringslivs helgbilaga läses dock stadigt av många människor, liksom Aftenpostens Magasin, säger Knut Arne Futsæter.

Marknadschef Helge Holbæk-Hanssen i Mediebedriftenes Landsforening tror också att det kan vara tjockleken på helgtidningarna som ligger bakom nedgången i helgläsningen.

– Om fallet i läsandet på helgerna fortsätter så kan det på sikt påverka de berörda tidningarnas annonsintäkter, säger Helge Holbæk-Hansen. Men samlat sett har norsk dagspress aldrig stått så ekonomiskt stark som den gör idag. Under det senaste kvartalet ökade annonsintäkterna med elva procent. Och utvecklingen för tidningsupplagan för 2007 ser ut att bli positiv upplevelse.

Tidningarnas lördagsutgåvor går totalt sett tillbaka med 4,8 procent medan söndagsutgåvorna faller med 5,0 procent. Tidningarnas särskilda magasin till helgerna går tillbaka med 6,5 procent.

Sammantaget visar undersökningen en svag nedgång i tidningsläsandet på papper under det senaste året jämfört med året dessförinnan.
Christer  Källström

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev