Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

HD fäller tre GP-journalister för att ha röjt kvinnas identitet

Publicerad: 27 mars 2015, 07:41

Tingsrätten och hovrätten friade, men Högsta Domstolen fäller de tre journalisterna för att de röjt en kvinnans identitet.


Ämnen i artikeln:

GP

De döms för brott mot tystnadsplikten enligt tryckfrihetsförordningen till 50 dagsböter vardera samt skadestånd för kränkning på 20 000 kronor som de ska betala solidariskt. De ska dessutom betala sina rättegångskostnader.

Artikeln Jessica utsattes för våldtäkt i taxi. Chauffören fick fängelse men får fortsätta köra bildsattes med en bild där kvinnans ansikte är delvis dolt i mörker.

Kvinnan menade att hon blivit lovad att få vara helt anonym och att de bilder på henne som publicerades inte var tillräckligt maskade. Journalisternas åsikt var att kvinnan inte begärt att få vara helt anonym samt att hon både sett och godkänt bilderna på kameradisplayen. Hovrätten skrev i sin dom att hon gick med på fotograferingen, var delaktig i valet av posering för bilderna, och fick se dem på kamerans display, samt att hon inte efterfrågade att få se den slutligt valda bilden före publiceringen.

Högsta Domstolen skriver att det kan ha betydelse att uppgiftslämnaren har godtagit att beskrivas på det sätt som skett, men att ”frågan om ett röjande har varit oaktsamt ska dock alltid avgöras med beaktande av samtliga omständigheter, och utgångspunkten är att det inte ligger på uppgiftslämnaren själv att förutse hur en beskrivning av honom kommer att uppfattas vid publiceringen. Skyldigheten att upprätthålla anonymiteten åvilar den som ansvarar enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.”

Högsta Domstolen gör följande bedömning: ”Av utredningen framgår att det redan från början stod klart att XX skulle uppträda under fingerat namn och att hon alltså inte hade gett upp sitt anonymitetsskydd. Det har inte framkommit något som talar för att hon ändrade sig om den saken. Det förhållandet att XX godtog fotografierna, när J1 visade dem för henne på kamerans display, kan inte anses innebära att hon därigenom samtyckte till att hennes identitet skulle avslöjas. Detsamma gäller i fråga om vad hon kan ha sagt om att hon förstod att hon kanske skulle kännas igen av vissa personer. Utredningen ger därmed inte tillräckligt stöd för invändningen att XX har samtyckt till att hennes identitet röjdes.”

HD skriver vidare att journalisterna ”måste ha insett risken för att fotografiet sett tillsammans med artikeln skulle avslöja ‘Jessicas’ identitet. De har därmed agerat oaktsamt, J1 och J2 genom att lämna artikel och fotografier till redaktionen för publicering och J3 genom att besluta om publicering. Att de inför publiceringen tog pressetiska hänsyn, bl.a. genom att visa utkastet till artikel och tagna fotografier för XX, befriar inte från ansvar.”

Domen i sin helhet finns här.

GP:s journalister friade i hovrätten

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

GP

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev