Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

HD fällde för hets mot folkgrupp

Publicerad: 6 juli 2006, 11:42

Högsta domstolen har fällt fyra högerextremister för hets mot folkgrupp. Domen är principiellt intressant, särskilt som rätten var oenig, två av de fem ledamöterna ville fria.


I december 2004 delade sju unga högerextremister ut flygblad i en skola i Söderhamn. De gick in på skolan och satte bland annat upp flygbladen på elevskåp. Rektor ingrep och avvisade dem.
I bladen angreps homosexuella. Bland annat stod det, att ”din antisvenska lärare vet mycket väl att homosexualitet har en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen”.
I tingsrätten fälldes de sju för hets mot folkgrupp. Fyra av dem överklagade till hovrätten, och friades. Hovrätten hänvisade till HD-utslaget i fallet Åke Greens predikan.
Högsta domstolen konstaterar i domen att påståendena uttrycker missaktning för homosexuella. Vidare har flygbladen spridits på en skola, där de åtalade inte hade rätt att vara, och eleverna – till skillnad mot Åke Greens åhörare – hade inte valt att ta emot åsikterna. Dessutom hade högerextremisterna plikten, enligt Europakonventionen, att undvika att deras uttalande inte var omotiverat kränkande för andra.
Sammantaget innebär det att ett åtal i det här fallet inte är i strid med försvaret för en fri åsiktsbildning och fri debatt i vår grundlag och Europakonventionen.
Två av de fem ledamöterna i HD ville fria. Justitierådet Dag Victor anser att det inte spelar någon roll att flygbladen delades ut på en skola. Vidare att det som skrivs i flygbladet visserligen fått en utformning som gör det ”överdrivet och störande”. Men är den gräns passerad som motiverar en fällning? Han hänvisar till instruktionen i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen när han kommer fram till att den inte är passerad.
Torgny Håstad kommer i sin sammanfattning fram till att flygbladens åsikter bäst möts i en fri debatt – och de därför inte ska fällas.
Högsta domstolen gör bedömningen att brottet visserligen motiverar straffet 2 månaders fängelse – som två av de åtalade dömdes till i tingsrätten – men stannar för villkorlig dom och dagsböter för tre av männen och skyddstillsyn för den fjärde.
Tidningsutgivarnas tryck- och yttrandefrihetsexpert Per Hultengård konstaterar att HD sökt det som skiljer det här fallet från Åke Greens predikan.
– De gör en hårfin avvägning i bedömningen av i vilken utsträckning i och för sig förkastliga åsikter får yttras.
Per Hultengård tycker att det för den allmänna yttrandefriheten är positivt att Dag Victor hänvisar till TF och YGL.
– I början av 90-talet utreddes en ”parallellinstruktion”, att man i Brottsbalken skulle lägga till en motsvarighet till instruktionen i TF och YGL. Man kom fram till att det inte skulle göras. Därför är det intressant att Dag Victor resonerar som han gör.
I övrigt har inte domen speciell vikt för de grundlagsskyddade medierna.
– I det här fallet såväl som i det med Åke Green är det vad de får säga som bedöms.
– Att medierna kan återge uttalandena saken gäller är ostridigt, konstaterar Per Hultengård.
Domen finns att läsa på www.hogstadomstolen.se
Anders  Ahlberg

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev