Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

GRN anmärker på Public service-bolagen

Publicerad: 22 juni 2016, 07:21

Anses huvudsakligen ha uppfyllt sitt uppdrag, men kritiseras samtidigt på flera punkter – bland annat för att ha överträtt antalet sponsorsamarbeten.


Ämnen i artikeln:

GranskningsnämndenPublic service

I fredags lämnade Granskningsnämnden (GRN) in sin årliga bedömning av public service-bolagens redovisningar till Kulturdepartementet. I bedömningen tittar GRN på huruvida SVT, SR och UR levt upp till de krav som ställs på dem i sändningstillstånden.

Granskningsnämndens sammantagna bedömning är att public service-bolagen i huvudsak har uppfyllt sina public service-uppdrag för 2015. Men samtidigt konstaterar nämnden att bolagen brister på flera punkter. Det med anledning av att följande villkor inte har uppfyllts eller endast har uppfyllts till viss del eller med tvekan:

Effektivitet och produktivitet

- SR och UR har endast delvis uppfyllt kravet på att redovisa hur uppdraget har fullgjorts med avseende på nyckeltal som visar effektivitet.
- SR, SVT och UR har endast delvis uppfyllt kravet på att redovisa hur uppdraget har fullgjorts med avseende på nyckeltal som visar produktivitet.

Kärnverksamhet och kompletterande verksamhet

- SVT har, utifrån bolagets egen definition och uppgifter, endast delvis uppfyllt kravet på att särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet.
- Det framgår inte tillräckligt tydligt om SR har upprätthållit en god balans mellan kärnverksamhet och kompletterande verksamhet varför det inte närmare går att avgöra om det kravet uppfyllts.

Sidoverksamheter

- SR och SVT har inte visat att bolagen har uppfyllt kravet på att sidoverksamheterna ska bära sina egna kostnader. Mot denna bakgrund går det inte att närmare avgöra om SR och SVT har uppfyllt kravet på att sidoverksamheterna ska bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster.

Tillgängliggörande av sändningar utanför Sverige

- SVT har inte uppfyllt kravet på att den verksamhet som tillgängliggör sändningar utanför Sverige ska bära sina egna kostnader.

Kommersiella samarbeten

- SVT har inte uppfyllt kravet på att särskilt redogöra för vilka kommersiella samarbeten som företaget har deltagit i och vilka intäkter de har genererat.

Sponsring

- SVT har överträtt det högsta antalet tillåtna sponsrade evenemang år 2015.

Jämställdhet, mångfald och spegling

- SR och UR får med viss tvekan anses ha uppfyllt kraven gällande jämställdhet, mångfald och spegling.

Barn och unga

- SR, SVT och UR har med viss tvekan uppfyllt kravet på att särskilt utveckla programverksamheten för äldre barn och unga.  SR, SVT och UR har inte uppfyllt kravet på att ta hänsyn till de språkliga behoven hos barn• och unga som tillhör språkgruppen romani chib.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- SR har inte uppfyllt kravet på att prioritera tillgängligheten till program vars innehåll är särskilt anpassat för unga med funktionsnedsättning.  SVT har med viss tvekan uppfyllt kravet på att prioritera tillgängligheten till program för barn• och unga med funktionsnedsättning.

Minoritetsspråk

- SR, SVT och UR får med tvekan anses ha uppfyllt kravet gällande programutbud på• minoritetsspråk och teckenspråk.

Linnéa Kihlström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev