Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Grenfors lämnar medlingsuppdrag efter SJF-kritik

Publicerad: 10 maj 2006, 05:58

Gunnar Grenfors lämnar sitt uppdrag som ordförande i den lönenämnd som ska lösa tvisten på Nya Wermlands-Tidningen. Anledningen är att Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén i ett brev till honom personligen framfört att hon och förbundet saknar förtroende för honom.


Kritiken är kopplad till det senaste kollektivavtalet och Pressens avtalsråd, PAR. Det vore olämpligt av mig att kvarstå i uppdraget, skriver Gunnar Grenfors i sitt svar på Agneta Lindblom Hulthéns brev.
I det tre sidor långa brevet talar Agneta Lindblom Hulthén bland annat om TU:s ”fejkpapper”, vilket ska utläsas ”försöket att redigeringsmässigt placera in den nya bilagan i kollektivavtalet i hela §4 mom 3” och hon talar om att Gunnar Grenfors visat ett ”svikligt agerande” när det gäller tolkningen av avtalet och att han gjort offentliga uttalanden om tolkningen.
Vidare upprepar hon att det var från början fel att Gunnar Grenfors och Olof Johansson skulle vara en del av PAR, vilket hon borde ha insett på ett tidigare stadium, hon efterlyser kodifierade etiska regler för medlare och pekar samtidigt på att Grenfors inte följt den oskrivna etiska regel som finns och som säger att ”medlare inte intervenerar om det uppstår tolkningstvist om ett avtal de medlat fram”.
Hon gör också Gunnar Grenfors ansvarig för den fördjupade klyftan mel-lan Journalistförbundet och Tidnings- utgivarna och Medlingsinstitutet för att det givit PAR-uppdraget till Grenfors och Johansson.

Har ingen munkavel
Gunnar Grenfors ger i ett fyra sidor långt brev svar och kommentarer.
? Han och Olof Johansson tog motvilligt tog på sig PAR-uppdraget då de ansåg att avtalet annars var i fara. Journalistförbundet hade då villkorat sitt ja till PAR-presidiet med en uppräkning av lönenivån i slutbudet. Detta gick Tidningsutgivarna med på ”och vi godtog att på detta sätt utses till PAR:s presidium. Men känslan av olust till följd av SJF:s agerande kvarstod.”
? Konstruktionen med PAR omfattade alla former av överlåtelser, något annat diskuterades inte under medlingen.
? Det var ett klart och icke kontroversiellt ställningstagande från parternas sida när PAR:s förhandlingsordning gjordes primärt heltäckande.
? PAR:s kompetens är generell och inte inskränkt.
? Placeringen i det tryckta avtalet av medlarbudets bestämmelser togs vid ett tillfälle av SJF utan att ”frågan skulle ha materiell innebörd”.
? Parterna kan inte uttala sig offentligt om en medlares uppfattning och samtidigt tro att han har munkavel oavsett vad som påstås.
Gunnar Grenfors tar också uppe ett samtal med Agneta Lindblom Hulthén hösten 2004. Han fick då frågan om man även i framtiden kunde tillämpa förhandlingsordningen i moment 3:2 och svarade att det var möjligt ”under förutsättning att parterna var överens därom”. Kan det ha uppstått ett missförstånd här? frågar sig Gunnar Grenfors enligt vad han skriver i brevet. Då frågan ställdes hade han blivit ”utomordentlig överraskad” om han förstått att han och journalistbasen hade olika uppfattningar om PAR:s kompetens.
Brevväxlingen mellan Agneta Lindblom Hulthén och Gunnar Grenfors har lämnats i kopior till Medllingsinstitutet.
KARIN LINDELL
Artikeln är uppdaterad.

mvredaktion

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev