måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Gota Media: en koncern tre stiftelser

Publicerad: 8 februari 2012, 09:26

En stor supporterklubb och en liten elittrupp fann varandra för tio år sedan. Nu ska de moderata stiftelserna samsas med en folkpartistisk stiftelse i Skåne.

Ämnen i artikeln:

Gota Media

AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


I år är det tio år sedan de två stiftelserna fann varandra och bildade Gota Media. Företagsaffären var inget uppköp, snarare ett jämställt samgående där både Stiftelsen Barometern och Stiftelsen Tore G Wärenstam kom ut som vinnare.

Stiftelserna är helt olika till sin karaktär. Stiftelsen Barometern är som en stor supporterklubb med 100 medlemmar som träffas vid två tillfällen varje år under trevliga former, medan Stiftelsen Tore G Wärenstam är en elittrupp på tre personer.  Ifjol kom en tredje stiftelse in i bilden. De båda moderata stiftelserna har börjat umgås med en renodlat folkpartistisk stiftelse i Kristianstad, som dock bara har ägarinflytande i de tre folkpartistiska tidningarna (Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda) i Skåne.

Medievärlden har talat med representanter för samtliga ägarstiftelser inom Gota Media, om stiftelseformen och ägarrollen i ett av Sveriges ledande medieföretag.

Många var skeptiska till en ägarkonstellation där ingen part har majoritet. Hur har det fungerat?

Vårt samarbete har fungerat över förväntan. Det har gått väldigt bra, säger ordföranden i stiftelsen Barometern, Karl-Johan Raaegaard, klädesföretagare och civilekonom. Jag tror att det beror på att vi varit jämspelta partners. Det var ingen som köpte den andre. Det var frågan om ett samgående. Verksamheterna har fått utvecklats tillsammans. Det är ingen som kommit från huvudkontoret och tvingat på oss lösningar.

I vårt fall har det inte funnits några legala möjligheter att lösa det på annat sätt än som ett 50-50 företag, säger Jan Öjmertz som gått från rollen som chefredaktör för Borås Tidning till att bli ordförande i Wärenstams stiftelse och nu också ordförande i Gota Media.  Vi har alltid kunnat jobba igenom frågorna och då också kunnat få en enighet mellan stiftelserna. Det är mycket lättare att samarbeta som ägare i praktiken än det kan synas teoretiskt när man talar om ett 50-50 förhållande.

Stiftelserna har också delegerat ner besluten i systemet. Det viktiga styrmedlet har varit att nå en rörelsemarginal på nio procent över en konjunkturcykel, säger Jan Öjmertz.

Lönsamheten måste finnas där för att trygga utgivningen och framtiden för företaget, säger Jan Öjmertz. Tidningarna har ju tillkommit för sin publicistiska verksamhet, inte för att vara handelsvaror.

Om stiftelserna sköts på ett korrekt sätt ger ägarformen stabilitet och trygghet för de anställda och för verksamheten, säger Jan Öjmertz.

Stiftelserna äger inte aktierna direkt utan genom sina dotterbolag. Stiftelsen Barometern har Sydostpress AB och Stiftelsen Tore G Wärenstam Borås Tidning AB.

Det är styrelserna i dessa bolag som utövar ägarmakten i Gota Media.

Inom Stiftelsen Barometern finns en ambition att skapa direkt dialog mellan de 100 stiftelseledamöterna och ledningarna i bolagen. Varje år har man ett stort möte där företagsledning och politiska redaktörer får redogöra för verksamheten och ibland ställas till svars för bland annat den politiska journalistiken. Man gör också en turné en gång om året till Kalmar, Växjö och Karlskrona där man diskuterar de enskilda orternas verksamhet.

Nuvarande politiska redaktören på Barometern, Ulf Wickbom, har redan fått kritik och krav på hans avgång har framförts av stiftelseledamöter. Senast nu i november 2011 när han ironiserade över det kvinnliga kommunrådet i Kalmar. Det är den lokala konkurrenten Östran, också den numera Gota Media-ägd, som brukar vidareförmedla avgångskraven.

Jag är anställd av tidningens publisher Gunilla Sax (Gota Media köper tjänsten av Ulf Wickbom Media AB, reds anmärkning) men jag har träffat stiftelsen vid åtminstone två tillfällen. Det är en spännande tillställning med ibland en hel del frågor, kommenterar Ulf Wickbom.

Stiftelsen Barometern har inflytande när en politisk redaktör eller ansvarig utgivare anställs. Stiftelsen Tore G Wärenstam har motsvarande inflytande på valet av ansvarig utgivare och politisk redaktör i Borås. Stiftelsen Kristianstadspress har också inflytande över utnämningarna på de tre liberala tidningarna i Skåne.

Vi ska vara överens om vem som skall få de här viktiga tjänsterna, säger Christer Nylander, ordförande i stiftelsen.

Efter snart tio år är det nu dags att förhandla om avtalet mellan Stiftelsen Tore G Wärenstam och stiftelsen Barometern.

Stora stridsfrågor saknas men det kan bli vissa korrigeringar.

Det finns några saker som ändå bör ändras i avtalet mellan de två ägarna. Det gäller valet till styrelsen i Gota Media. Idag ska vi exempelvis byta ordförande vartannat år. Styrelseplatserna ska tillsättas av respektive ägarstiftelse med fyra platser vardera enligt ursprungsavtalet. Vi tycker nog att styrelseplatserna skall besättas efter företagets behov av kvalificerade styrelseledamöter och inte efter från vilken stiftelse ägarrepresentanten kommer, säger Karl-Johan Raaegaard, ordfröande i Stiftelsen Barometern.

Frågan om utdelning till ägarstiftelserna kan också komma att diskuteras. Under de första tio åren har stiftelserna fått utdelning. Den har möjliggjort för Wärenstams stiftelse att köpa ut övriga delägare ur deras ägarbolag Borås Tidning. Stiftelsen Barometern har kunnat samla huvuddelen av sin utdelning på hög i ägarbolaget Sydostpress. Den goda likviditeten gör att man nu kan finansiera bygget av den fastighet på Kvarnholmen i Kalmar dit tidningen Barometern skall flytta. Budgeten för bygget ligger på ca 65 miljoner kronor. Bygget är starkt försenat eftersom det satt igång en diskussion i Kalmar, som fördröjt detaljplanen av området som är klassat som riksintresse. Platsen för huset, som ritats av den danska arkitektfirman Dorthe Mandrup, är stadens gamla befästningsvall.  Enligt den ursprungliga planen skulle inflyttningen ha skett vid årsskiftet 2011/2012. Nu blir det tidigast någon gång under 2013.

Koncernens vd Bennie Ohlsson har på kort tid sett Gota Media växa från drygt 800 miljoner i omsättning till 1,3 miljarder och antalet anställda från cirka 700 till drygt 1000 genom förvärven av de tre skånska tidningarna i Skåne Media och förvärvet av Östran och nu senast Ölandsbladet med flera titlar.

Bennie Ohlsson är liksom Jan Öjmertz nöjd med stiftelseformen.

Den möjliggör en verklig långsiktighet i bolaget eftersom vi har som uppgift att driva tidningarna vidare in i evigheten.

Stiftelserna har heller inte något intresse av att tömma bolagen på pengar därför blir det låga utdelningar. Vi har kunnat göra alla våra förvärv med egna medel. Förutsättningen för en oberoende och fri press är faktiskt en god ekonomi, säger Bennie Ohlsson.

I Skåne är stiftelsen Kristianstadspress däremot utlovad utdelning i miljonklassen

Förändringarna i mediebranschen kan fortsätta i snabb takt och vi vill att stiftelsen har ett eget kapital i beredskap, säger ordföranden i Kristianstad Christer Nylander.

Liten styrelse bestämmer allt

Barometerns nya stadgar har inte godkänts

Liberal stiftelse i konservativ koncern 

”Vi ger inte ut tidningar för att tjäna pengar”
Lars Herlin, medlem i styrelsen för stiftelsen Gotlandspress som sålt sitt tidningsinnehav, f.d. vd för gotländska tidningsföretag under åren 1984-2010

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev