Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Fyra tidningar klandras av PON

Publicerad: 17 mars 2009, 12:01

Opinionsnämnden klandrar Västerås Tidning, Bohusläningen, Falu Kuriren och Hallandsposten. Samtliga har i olika artiklar brutit mot god publicistisk sed.


Ämnen i artikeln:

POPONHallandsposten

Västerås Tidning har brutit mot god publicistisk sed genom att i mars i fjol ha publicerat en insändare. Tidningen skrev i februari och mars om att kommunen stoppat utbetalningar till en förening för hemlösa. Anledningen var bland annat en revision  av föreningens  verksamhet. Det fanns enlig tidningen obesvarade frågor kring medel som samlats in genom en auktion. En insändare, undertecknad med fullt namn, gav svaret. Detta blev motsagt i nästa nummer av tidningen, där en anonym person utpekade  den första insändarskribenten som en polisanmäld lurendrejare. PO  beskriver att insändaren innehåller ”ordalag som inte hör hemma i ett civiliserat meningsutbyte” och Opinionsnämnden  anser att inte ens ett samtidigt bemötande hade uppvägt publicitetsskadan.

Bohusläningen bröt mot god publicistisk sed genom att i februari i fjol på sin förstasida skriva om en elev som skrämde och hotade en klass på en namngiven skola. Eleverna hade under en längre tid sökt hjälp hos skolledningen. Först någon vecka innan publiceringen flyttades eleven, sedan han, ensam pojke i klassen,  hotat två flickor till livet. Enligt anmälan kunde han identifieras genom uppgifter i artikeln, vilket både PO och PON håller med om. Därigenom har pojken tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

Falu Kuriren
bröt mot god publicistisk sed genom att i april i fjol  skriva om en namngiven och avbildad person som för två år sedan velat att en ny tjänst skulle tillsättas i kommunen. Då blev svaret nej, men när hon själv satt på makten blev tjänsten inrättad och hon fick själv jobbet, enligt tidningen. Anmälaren vände sig mot att hon skulle ha fått tjänsten på grund av politiska kopplingar och eget inflytande och underströk att den endast var tillfällig samt att det fanns beslut om rekryteringsgången. Tidningen förenklade förhållandena på ett missvisande sätt och har brustit i allsidig belysning, skriver PO. Nämnden instämmer.

Hallandsposten bröt mot god publicistisk sed genom att i april i fjol skriva om en namngiven toppolitiker ”som avgår efter rattfylleri”. Politikern, som även fanns på bild, hade uttalat sig för tidningen men inte  berättat för sin arbetsgivare om att han blivit stoppad  och bötfälld en månad tidigare. När det som hänt avslöjats  bestämde han sig för att lämna sina politiska uppdrag. Tre dagar senare skrev HP att politikern var oskyldig till rattfylleri, mätinstrumenten visade fel. I ytterligare en artikel sades att politikern hade fortsatt politiskt förtroende. I anmälan påtalades att den första artikeln djupt kränkt anmälaren,  liksom att HP samma dag hade en artikel om  felaktigheterna i mätinstrumenten Tidningen noggrannare borde ha kontrollerat uppgifterna om provet, hette det. PO anser inte att de tillrättaläggande uppföljningarna kunde reparera den publicitetsskada som den första artikeln förorsakat. HP borde ha kontrollerat sakförhållandena. PON instämmer.

mvredaktion

Ämnen i artikeln:

POPONHallandsposten

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev